Przydział akcji Cavatina Holding

Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding
Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding

W czwartek, 15 lipca nastąpił przydział akcji w ramach oferty publicznej Cavatina Holding. Inwestorzy indywidualni złożyli 1.796 zapisów na łącznie 1.444.866 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 37,2%.

Do inwestorów instytucjonalnych trafi 6.592.560 oferowanych akcji tj. około 88%, a pozostałą część (907.440 sztuk) obejmą inwestorzy indywidualni. W procesie budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustalono ostatecznę cenę emisyjną akcji na 25 zł. Wartość całej Oferty wyniesie 187,5 mln zł, a środki pozyskane z Oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych. Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje nowej emisji, a wartość free-float po jej zakończeniu wyniesie 30,12% w podwyższonym kapitale.

Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a Współprowadzącym Księgę Popytu Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Debiut Cavatina Holding na GPW zaplanowany jest około 23 lipca 2021 roku.