Fed rozwiewa nadzieje na obniżki stóp

forex giełda

FOMC rozwiał rozbudzone w ostatnim czasie rynkowe oczekiwania na obniżki stóp Fed. Co prawda obniżono(do 2,35% z 2,40%)oprocentowanie środków banków ponad rezerwę obowiązkową (IOER), ale jest to zmiana o charakterze technicznym (podobne ruchy następowały w czerwcu i grudniu 2018). Główna stopa procentowa pozostała w przedziale 2,25-2,50%.Fed z większym optymizmem niż w marcu ocenił kondycję gospodarki (solidny wzrost PKB mimo wyhamowania wydatków konsumpcyjnych i inwestycji). Ponownie podkreślono słabość inflacji, ale J.Powell stwierdził podczas konferencji prasowej, że może to być przejściowe. W konsekwencji kluczowa deklaracja FOMC co do cierpliwości w kwestii decyzji dotyczących zmian stóp procentowych nie uległa zmianie. Szef Fed powiedział, że obecnie FOMC nie dostrzega żadnych przesłanek, które skłaniałyby do zmiany stóp procentowych w którąkolwiek ze stron. W naszej ocenie najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie stóp Fed bez zmian co najmniej do końca 2019.

ISM dla amerykańskiego przemysłu w kwietniu niespodziewanie spadł do 52,8 pkt, najniższego poziomu od 4q16. Obniżyła się zdecydowana większość komponentów indeksu (m.in. oceny poziomu produkcji i zatrudnienia), a najsilniejszy spadek odnotował subindeks nowych zamówień (spadek z 57,4 pkt. do 51,7 pkt., najniżej od grudnia 2018), przy nieco mniejszym spadku zamówień eksportowych. Cytowane przez ISM komentarze ankietowanych firm wskazują na rosnące obawy i faktyczne ograniczenia w handlu międzynarodowym, wynikające m.in. z utrudnień na granicy pomiędzy USA i Meksykiem, napięć na linii USA-Chiny oraz brexitu. Indeks od sierpnia 2018 pozostaje w trendzie spadkowym i po okresie przeszacowywania dynamiki PKB konwerguje do faktycznego tempa wzrostu gospodarczego.

Stopa bezrobocia LFS w Polsce w marcu spadła do 3,4%z 3,5% w lutym i był to czwarty najniższy poziom w UE (ex aequo z Węgrami). Średnio w UE stopa bezrobocia wyniosła 6,4%, a w strefie euro 7,7%; w obu przypadkach nastąpił spadek o 0,1pp wobec lutego.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w marcu 2019 zaangażowanie inwestorów zagranicznych w krajowe obligacje skarbowe wzrosło o 3,5 mld PLN do 175,8 mld PLN, a ich udział w zadłużeniu w krajowych SPW wzrósł do 26,3% z 26,0% na koniec lutego. Ministerstwo poinformowało, że ze względu na wysoki stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych (70%) oraz dobrą sytuację płynnościową (69 mld PLN na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia), organizowane w maju przetargi będą przetargami zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji.

inflacja w polsce
Źródło / Autor: PKO Bank Polski

Inflacja CPIw kwietniu wzrosła do 2,2% r/r z 1,7% r/r w marcu, znacząco powyżej naszych i rynkowych prognoz. W kolejnych miesiącach dynamika cen może nadal rosnąć (w tym za sprawą inflacji bazowej), ale na razie nie wywołuje to niepokoju w RPP.