FEERUM z kontraktem na Ukrainie na prawie 50 mln euro

0

Spółka FEERUM zajmuje się przechowywaniem żywności – głownie nasion, zbóż i kukurydzy. Rynek, na którym działa jest bardzo głęboki. Do 2050 roku przybędzie na nim ok. 2 miliardy ludzi, z czego blisko miliard – w Afryce.

Feerum zawarło z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwsza, na kwotę 35,6 mln euro, przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października 2019 roku. Druga, o wartości 13,3 mln euro, ma być sfinalizowana w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki, a maksymalny termin płatności określono na dzień 30 czerwca 2019 roku. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.

KUKE ubezpieczy należności z dwóch dużych kontraktów Feerum na Ukrainie o łącznej wartości blisko 210 mln zł. Ubezpieczenie należności z tytułu kontraktów eksportowych przez KUKE było warunkiem koniecznym do wejścia w życie umów z ukraińskim kontrahentem na dostawę kompleksów silosów zbożowych przez polskiego producenta.

– Budowa infrastruktury przechowania żywności oraz szans dla obecnych i przyszłych pracowników na tamtejszych rynkach jest dla nas bardzo istotna – powiedział serwisowi eNewsroom Daniel Janusz, prezes FEERUM – Misją spółki jest zatrzymanie migracji i stworzenie ludziom w dalekich zakątkach świata, głównie w krajach Afryki, możliwości budowania własnej przyszłości w oparciu o pewność utrzymania żywności. Ten element ma kluczowe znaczenie. Ostatni zawarty przez spółkę kontrakt dotyczy rynku ukraińskiego, gdzie obecnie brakuje elewatorów na blisko 40 milionów ton. Rozwój tego rynku i przyszłość produkcji żywności ma dla spółki duże znaczenie. Umowa na blisko 50 milionów euro z firmą EPICENTR to także duży krok w rozwoju Feerum – dodał Janusz.

„Ukraina to ważny partner handlowy Polski. Chociaż złożona sytuacja gospodarczo-polityczna sprawia, że jest to rynek wymagający – nie należy z niego rezygnować. Należyte przygotowanie się do zawarcia i realizacji kontraktu zawsze jest istotne, ale w przypadku Ukrainy niezbędne. Pomimo sytuacji naszego sąsiada, KUKE kontynuuje dotychczasową politykę ubezpieczeniową wobec Ukrainy, umożliwiając polskim eksporterom dostarczanie na ten rynek towarów i usług o charakterze konsumpcyjnym, jak i inwestycyjnym. W przypadku Feerum, zdecydowaliśmy się objąć ubezpieczeniem należności spółki wynikające z kontraktów realizowanych na Ukrainie. Tym samym wypełniliśmy warunek konieczny do realizacji tych kontraktów umożliwiając ich sfinansowanie. Wsparcie polskich eksporterów jest kluczowe w umacnianiu ich pozycji na światowych rynkach. KUKE posiada do tego odpowiednie narzędzia” – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

„Pozyskanie kontraktów na rynku ukraińskim przy współpracy z KUKE zapewni Feerum znaczący wzrost. Łączna wartość zamówień z Ukrainy wynosi blisko 210 mln zł. Umacniamy tym samym naszą pozycję w regionie, a Ukraina zajmie w najbliższym czasie pozycję lidera wśród naszych partnerów zagranicznych. Liczymy, że będzie to wstęp do dalszych zamówień z kierunku ukraińskiego i dalszej współpracy z KUKE” – powiedział Daniel Janusz, prezes Feerum.

„Nasza strategia ścisłej współpracy z eksporterem, wzajemne zaufanie i omawianie warunków kontraktu jeszcze przed jego podpisaniem, po raz kolejny zdaje egzamin. Dzięki takiemu podejściu proces przebiega niezwykle sprawnie, uwiarygodniając eksportera w oczach kontrahenta i dając mu dodatkową kartę przetargową podczas negocjacji. Chcemy aby KUKE było postrzegane przez polskie firmy jako partner biznesowy, który sprawnie i efektywnie wesprze ich ambicje ekspansji za granicą. Sukces Feerum na Ukrainie jest tego dowodem” – dodaje Janusz Władyczak.