FinAi otrzymał 7,3 mln zł dofinansowania na projekt stworzenia modelu ryzyka kredytowego

0
Łukasz Dziekan, CTO FinAi
Łukasz Dziekan, CTO FinAi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało FinAi 7,3 mln zł dofinansowania w ramach programu Inteligentny Rozwój. Pozyskane środki firma planuje przeznaczyć na realizację projektu budowy modelu estymacji ryzyka kredytowego klienta detalicznego z wykorzystaniem alternatywnych źródeł danych oraz najnowszych badań i narzędzi z zakresu teorii grafów. Partnerami inicjatywy zostały Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz jeden z wiodących banków detalicznych w Polsce.

Projekt realizowany przez FinAi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom banków, które poszukują nowych, skutecznych metod analizy i ograniczania ryzyka kredytowego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Na świecie z powodzeniem funkcjonują już tego typu rozwiązania, oferowane przez Lenddo, czy ZestFinance. Są one jednak mniej zaawansowane od naszego projektu, z punktu widzenia zastosowanych metod analizy danych i głównego pomysłu matematycznego. Na rynku europejskim wciąż brakuje gracza, który oferowałby bankom i klientom nową jakość w obszarze oceny ryzyka kredytowego – mówi Łukasz Dziekan, CTO FinAi. I dodaje: Stoimy przed niepowtarzalną szansą, aby polski fintech odegrał znaczącą rolę w eksporcie polskiej myśli naukowej i technologicznej na skalę europejską, w kontekście kluczowego dla sektora bankowego procesu.

Wdrożenie nowego modelu szacowania ryzyka kredytowego umożliwi bankom, a także innym instytucjom finansowym, dotarcie z produktami kredytowymi do nowych segmentów populacji, jednocześnie poprawiając efektywność istniejących już narzędzi i procesów. Dzięki jego wykorzystaniu wzrośnie również liczba osób, które zostaną ocenione przez polski system bankowy jako wiarygodne z punktu widzenia ryzyka kredytowego, co w dalszej perspektywie może mieć wpływ na poprawę wskaźnika wykluczenia finansowego wśród Polaków. Będzie to dotyczyło w szczególności ludzi młodych, będących na początku kariery zawodowej. w przypadku których bankom brakuje obecnie rozwiązań umożliwiających ocenę ich wiarygodności kredytowej, szczególnie w kanałach cyfrowych.

Prace badawcze związane z analizą zaawansowanej teorii grafów będą realizowane przez FinAi w kooperacji z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracami zespołu naukowców Politechniki Warszawskiej pokieruje prof. dr hab. Jarosław Grytczuk. Ze strony FinAi projekt będą realizować eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania modeli ryzyka dla sektora bankowego. Zespoły będą prowadziły ścisłą współpracę tak, aby najnowsze osiągnięcia nauki oraz prace na nowych reprezentacjach danych o kliencie, przełożyć na realne rozwiązanie biznesowe.

Czytaj również:  Wirtualne kasy fiskalne od 2020 roku?

W celu zbudowania skutecznego, a zarazem użytecznego biznesowo modelu estymacji ryzyka kredytowego, FinAi nawiązał również partnerstwo z jednym z największych banków detalicznych na polskim rynku.

Zaangażowanie znaczących partnerów świadczy o skali projektu prowadzonego przez polski fintech. Całkowity koszt jego realizacji wyniesie 9,5 mln zł, z czego 7,3 mln będzie pochodziło z dofinansowania z funduszy europejskich.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.