Fitch Polska: nowy podatek od instytucji finansowych utrudnił dostęp do kredytu bankowego. Firmy finansują swoją działalność za pomocą obligacji

1589801222_fitch_rynek_obligacji.png

Fitch Polska: nowy podatek od instytucji finansowych utrudnił dostęp do kredytu bankowego. Firmy finansują swoją działalność za pomocą obligacji 1

O blisko 9 mld zł wzrosła od początku roku wartość krajowego rynku obligacji nieskarbowych, która pod koniec lipca br. wyniosła ok. 155 mld zł. Zdaniem Mirosława Dudzińskiego, dyrektora regionalnego agencji ratingowej Fitch Ratings, tak dynamiczny wzrost wartości i liczby emisji może wynikać z wprowadzenia przez rząd podatku od instytucji finansowych, który spowodował, że dla wielu przedsiębiorstw kredyt bankowy stał się zbyt drogi.

– Rynek obligacji nieskarbowych, zgodnie z naszymi przewidywaniami, rozwija się bardzo dynamicznie – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Mirosław Dudziński, dyrektor regionalny agencji ratingowej Fitch Ratings. – Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim fakt, że krajowe przedsiębiorstwa, obok banków najbardziej aktywny uczestnik tego rynku, do tej pory wyemitowały niecałe 11 mld zł długu, wobec około 8,3 mld w ubiegłym roku, co stanowi wzrost blisko jedną trzecią.

Jak informuje Mirosław Dudziński, wartość rynku nieskarbowych papierów dłużnych na koniec lipca wyniosła niecałe 155 mld zł, co jest sporym wzrostem w stosunku do końca ubiegłego roku (146,5 mld zł). Największy kawałek tego tortu należał do papierów dłużnych przedsiębiorstw, wartych obecnie 66 mld zł. Kolejne miejsce zajęły obligacje korporacyjne banków (54,5 mld zł) oraz papiery emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (niecałe 20 mld zł).

– Oczywiście możemy zadać sobie pytanie, z czego wynika tak dynamiczny wzrost tego rynku – mówi Mirosław Dudziński. – Zarówno komentatorzy, jak i analitycy oraz obserwatorzy najczęściej są zdania, że jest to w jakimś stopniu spowodowane wprowadzeniem przez obecny rząd nowego podatku od instytucji finansowych, co z jednej strony podniosło cenę kredytu bankowego, z drugiej – zmniejszyło dla niektórych firm jego dostępność.

Mimo wakacji w lipcu br. na rynku obligacji nie brakowało istotnych dla inwestorów wydarzeń, szczególnie w zakresie nowych emisji. Przedsiębiorstwo turystyczne Orbis pozyskało od inwestorów 200 mln zł. Aktywne były również mające duże udziały w notowaniach firmy deweloperskie: Robyg sprzedał obligacje warte 100 mln zł, Polnord i Lokum – po 40 mln zł, Unibep – 30 mln zł.

Z informacji GPW wynika, że w lipcu spadła jednak wartość sesyjnego handlu obligacjami firm, która była niższa o 19 proc. wobec tego samego miesiąca rok wcześniej (o 27,4 proc. w stosunku do czerwca br.) i wyniosła zaledwie 97,05 mln zł. Odpowiednio o 23,3 proc. oraz 18,8 proc. zmniejszyła się także liczba zawieranych transakcji. W rezultacie przeciętna wartość operacji na tego rodzaju papierach wyniosła 22,9 tys. zł wobec 21,6 tys. zł przed rokiem oraz 25,6 tys. zł w czerwcu br.

Liderem tego miesiąca były ponownie papiery Cyfrowego Polsatu, na których odnotowano obroty warte 7,46 mln zł. Kolejne miejsca zajęły dwie serie obligacji Alior Banku (5,39 mln zł i 5,31 mln zł), pierwsza notowana tylko na rynku hurtowym BondSpot. Ta instytucja finansowa była zresztą liderem pod względem łącznej wartości obrotów sesyjnych, które (na wszystkich seriach) sięgnęły 17,08 mln zł. W statystyce giełdowej wysoką pozycję zajęły również obligacje Getin Noble Bank, na których łączny obrót wyniósł 8,74 mln zł.