Fortinet ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku

Fortinet

Fortinet przedstawił wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku, który zakończył się 30 czerwca.

Drugi kwartał 2023 roku:

 • Przychody ze sprzedaży produktów: 472,6 mln USD, wzrost o 18% (rok do roku)
 • Przychody z tytułu usług: 820,2 mln USD, wzrost o 30% (rok do roku)
 • Przychody: 1,29 mld USD, wzrost o 26% (rok do roku)
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 1,54 mld USD, wzrost o 18% (rok do roku)
 • Dochód odroczony: 5,13 mld USD, wzrost o 30% (rok do roku)
 • Dochód operacyjny GAAP: 279,0 mln USD, wzrost o 43% (rok do roku)
 • Dochód operacyjny inny niż GAAP: 348,1 mln USD, wzrost o 36% (rok do roku)
 • Marża operacyjna GAAP: 21,6%
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 26,9%
  • Rozwodniony zysk netto na akcję przypisany Fortinet, Inc. liczony według zasad GAAP: 0,33 USD, wzrost o 57% (rok do roku)
  • Rozwodniony zysk netto na akcję przypisany Fortinet, Inc. liczony według zasad innych niż GAAP: 0,38 USD, wzrost o 58% (rok do roku)
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 515,1 mln USD
  • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 438,3 mln USD

Jako wiodący producent platform cyberbezpieczeństwa i bezpiecznych sieci, pozostajemy dobrze przygotowani do silnego długoterminowego wzrostu, który będzie konsekwencją tego, że firmy coraz częściej dążą do konsolidacji dostawców i wdrażanych punktowo produktów – powiedział Ken Xie, Założyciel, Prezes i Dyrektor Generalny Fortinet. – Jesteśmy jednym z liderów udziału w rynku zarówno w zakresie rozwiązań SD-WAN, jak i OT i będziemy nadal koncentrować się na kluczowych dla nas rynkach długoterminowego wzrostu, takich jak bezpieczeństwo sieci, skonsolidowana infrastruktura cyberbezpieczeństwa, ochrona chmur hybrydowych oraz rozwiązania technologii operacyjnych, których łączna wartość Total Addresable Market w 2023 r. wynosi 122 mld USD.