Freistellung – jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

podatki

Polacy chętnie korzystają z możliwości swobodnego przepływu osób, który obowiązuje w Unii Europejskiej i pozwala obywatelom wspólnoty osiedlać się w krajach członkowskich oraz podejmować tam pracę. Jednym z najczęściej wybieranych państw, do jakich udają się nasi rodacy w celach zarobkowych, są Niemcy. W poniższym artykule poruszamy kwestię opodatkowania usług budowlanych na terenie Niemiec oraz możliwości zwolnienia z tych zobowiązań.

Czym jest Freistellung?

Freistellung, a właściwie Freistellungsbescheinigung jest zaświadczeniem wydawanym przez niemiecki urząd skarbowy, które pozwala na zwolnienie oferowanych usług budowlanych z podatku Bauabzugsteuer. Jest to szczególny rodzaj podatku dochodowego (§ 48d ust. 1 niem. ustawy o podatku dochodowym), który zobowiązuje zleceniodawcę do odliczenia 15% od kwoty wynagrodzenia zleceniobiorcy. Oznacza to, że osoba wykonująca zlecenie, otrzymuje jedynie 85% należnej zapłaty.

Na podstawie paragrafu 48 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym, wymieniony wyżej podatek nie przysługuje, gdy wartość usług budowlanych świadczonych na rzecz podmiotu zlecającego w danym roku kalendarzowym jest niższa niż 5 000 euro.

Jak uzyskać zaświadczenie zwalniające z podatku budowlanego?

Do uzyskania zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku od świadczonej usługi budowlane (Freistellung) osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) powinna udać się do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech i tam złożyć stosowny wniosek. Krokiem, który musi poprzedzić tę czynność, jest rejestracja podatkowa, ponieważ do zwolnienia z podatku wymagane jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (niem. Steuernummer).

Jeśli wykonawca dopiero zaczyna świadczenie usług budowlanych i nie zdążył jeszcze dokonać rejestracji podatkowej, jest zobligowany do złożenia wniosku o rejestrację i nadanie niemieckiego numeru NIP. We wniosku należy wykazać, jaki jest cel ubiegania się o status niemieckiego podatnika. W tym przypadku będzie to chęć wydania Freistellungsbescheinigung.

Polscy przedsiębiorcy budowlani, którzy zdecydowali się na założenie firmy w Niemczech, mają do wyboru kilka urzędów, w których mogą dokonać rejestracji – są one przydzielane alfabetycznie ze względu na nazwę firmy. Podział prezentuje się następująco:

  • od litery A do G urząd skarbowy w Hameln (niem. Finanzamt Hameln),
  • od litery H do L urząd skarbowy Oranienburg (niem. Finanzamt Oranienburg),
  • od litery M do R – urząd skarbowy w Cottbus (niem. Finanzamt Cottbus),
  • od litery S do Ź – urząd skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth (niem. Finanzamt Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth).

Zwolnienie z podatku Bauabzugsteuer – jak je odnowić?

Kiedy przedsiębiorca uzyska już Freistellungsbescheinigung, musi pamiętać, że jest ono wydawane jest na czas określony, dlatego po upływie tego okresu (najczęściej roku), należy udać się do odpowiedniego urzędu i odnowić zwolnienie. Uzyskanie dokumentu Freistellungsbescheinigung jest możliwe także w przypadku osób, które nie posiadają siedziby firmy na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Wystarczy wówczas wykazać, że zostały wypełnione wszystkie obowiązki podatkowe na terenie Niemiec.