Fundacje rodzinne w ofercie IPOPEMA i CRIDO

Fundacje rodzinne w ofercie IPOPEMA i CRIDO

W Polsce działa ok. 830 tys. firm rodzinnych, które generują rocznie 332 mld zł. W ciągu najbliższych pięciu lat w ręce kolejnej generacji przejdzie ponad połowa firm rodzinnych, ale tylko 8 proc. następców deklaruje chęć ich poprowadzenia. Jak zabezpieczyć rodzinny majątek?  Na to odpowiedzi chce udzielić fundusz IPOPEMA TFI i firma CRIDO.

Od maja br. wspólnie zaoferują kompleksową usługę planowania sukcesji, zabezpieczenia majątku prywatnego oraz jego efektywnego pomnażania. Potencjał rynku jest duży a przedstawiciele CRIDO podkreślają, że fundacja rodzinna to wyczekana instytucja, która może przyczynić się do nowego otwarcia debaty o sukcesji w polskich przedsiębiorstwach. O ile przedsiębiorcy mieli możliwość korzystania z różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, o tyle wciąż brakowało instrumentu, który ułatwiałby elastyczną sukcesję biznesu i jego zachowanie na pokolenia. Braki w tym zakresie miały również szerszy, makroekonomiczny wymiar, bowiem nieudana sukcesja mogła w rezultacie prowadzić do rozproszenia kapitału oraz – pośrednio – powodować większą ekspozycję polskiego biznesu na przejęcia – uważa Mateusz Baran, partner w CRIDO.

Filarem oferty IPOPEMA TFI/ CRIDO ma być nie tylko aktywne zarządzanie zgromadzonymi aktywami rodzin (raportowanie i wycena aktywów, które fundator i zarząd fundacji zdecydują się powierzyć specjalistom IPOPEMA TFI w zarządzanie), lecz także doradztwo podatkowo-prawne związane z przeprowadzeniem procesu sukcesji (planowanie mechanizmu uposażania przedstawicieli młodszego pokolenia w majątek przez założyciela fundacji), doradztwo w strategii ograniczenia ryzyka (przenoszenie określonych aktywów do fundacji w sposób eliminujący regres do tego mienia ze strony potencjalnych wierzycieli fundatora).

– Wraz z CRIDO dokonamy pewnych wspólnych ustaleń, już na etapie tworzenia fundacji rodzinnej, które przełożą się na wygenerowanie optymalnej struktury tworzenia wartości oraz jej dystrybucji na przestrzeni kolejnych pokoleń. Tworząc fundację rodzinną chodzi nam m.in o to, by członkowie rodziny – również ci młodsi – mieli możliwość zrozumienia zasad pomnażania wartości rodzinnych aktywów – podkreśla Maciej Jasiński, dyrektor zarządzający IPOPEMA TFI.

Edukacja beneficjentów i rodzin

Podejście obu firm będzie kompleksowe – stąd w ofercie znajdzie się niespotykany na rynku m.in. dostęp do dedykowanych wydarzeń oraz analiz dotyczących różnych segmentów rynku finansowego czy rozwiązań prawno-podatkowych. Dodatkowo, zarówno CRIDO, jak IPOPEMA TFI będą otwarte na umożliwienie odbywania praktyk studenckich dla zainteresowanych beneficjentów i członków ich rodzin.

W ramach usługi asset management docelowo przewidziany jest szeroki zakres raportowania inwestycyjnego, a także planowanie strategii o długoterminowym horyzoncie. Chcemy wykorzystać doświadczenie 16 lat na polskim rynku w ramach usług zarządzania portfelowego – w tym zdobyte po przejęciu polskiej spółki zarządzającej aktywami z grupy Credit Suisse, czy zarządzania polskim portfelem akcyjnym największego na świecie norweskiego rządowego funduszu emerytalnego – dodaje Maciej Jasiński z IPOPEMA TFI.

Z racji na „uwspólnienie” procesu dotarcia do potencjalnych klientów, IPOPEMA i CRIDO liczą na przewagę konkurencyjną, ze względu na bogate doświadczenie w sukcesji oraz współpracę z podmiotami z zagranicy, gdzie tego typu struktury działają od wielu lat. Dzięki temu będą mogły zaproponować ciekawe, atrakcyjne rozwiązania dla klientów w Polsce.

Podstawą koncepcji nowej, wspólnej oferty na rynku jest wchodząca w życie 22 maja br. ustawa o fundacji rodzinnej. Nowe przepisy wprowadzają do naszego obrotu gospodarczego zupełnie nowy rodzaj osoby prawnej – w bezprecedensowy sposób ułatwiając międzypokoleniowy transfer majątków polskich przedsiębiorców wytworzonych przez ostatnie dziesięciolecia, a także umożliwiając efektywne ekonomicznie pomnażanie tych aktywów. To nowe podejście pozwala zarówno na całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od generowanych zysków w ramach fundacji, jak i umożliwia zastosowanie preferencyjnych stawek opodatkowania kwot wypłacanych już końcowym beneficjentom. Dotychczas wielokrotnie zdarzało się, że jedynym rozwiązaniem – zwłaszcza w przypadku znacznego majątku – było skorzystanie z zagranicznych fundacji prywatnych (rodzinnych).

Wprowadzenie do polskiego prawa fundacji rodzinnych to zatem krok w dobrym kierunku. Od strony prawnej taka fundacja daje dużą elastyczność – znacznie większą niż dotychczas obowiązujące przepisy prawa spadkowego – dodaje Mateusz Baran z CRIDO.

Polacy coraz bardziej zamożni

IPOPEMA i CRIDO kierują ofertę do grupy zamożnych klientów indywidualnych o aktywach ponad 5 mln zł oraz przedsiębiorców – właścicieli firm rodzinnych, menedżerów, przedstawicieli wolnych zawodów. Wśród 19 wybranych państw europejskich Polska w bezwzględnej liczbie zamożnych osób (powyżej 1 mln USD) wyprzedza takie kraje jak Portugalia, Finlandia, Grecja czy Czechy. W tym samym rankingu Polska zbliżyła się̨ nieco do Norwegii (177 tys.) oraz Irlandii (182 tys.).