Getin Holding podpisał umowę przejęcia białoruskiego banku BBMB za 21,1 mln zł

0
ceo (3)

Getin Holding S.A. zawarł warunkową umowę nabycia akcji Spółki Akcyjnej „Białoruski Bank Małego Biznesu” z siedzibą w Mińsku (Belarusian Bank for Small Business). Getin chce w ten sposób zwiększyć obecność na białoruskim rynku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorców. Wcześniej w 2008 r. Getin przejął 75% akcji białoruskiego Sombelbanku za 4,5 mln euro koncentrującego się na sprzedaży kredytów gotówkowych.

Umowa została zawarta z następującymi akcjonariuszami Banku: Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, Swedfund International AB, Shorecap International Ltd. oraz Shorebank International Ltd. i dotyczy nabycia łącznie 287.689 akcji o wartości nominalnej 237.000 rubli białoruskich.

Celem nabycia Banku jest zwiększenie obecności na białoruskim rynku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorców. Transakcja wpisuje się w ramy strategii działalności Getin Holding, zgodnie z którą głównym przedmiotem działalności Getin Holding jest działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.

Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Idea Bank jest liderem ukraińskiego rynku kredytów samochodowych, natomiast białoruski Sombelbank koncentruje się na sprzedaży kredytów detalicznych. Ważną pozycję w międzynarodowej strukturze grupy Getin Holding zajmuje działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank.