GK Murapol podsumowuje pierwsze półrocze 2024 r.

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA

GK Murapol w 1H2024 r. – powtarzalna sprzedaż, rekordowy portfel projektów w realizacji oraz rozbudowana oferta nowoczesnych lokali.

  • 1438 umów deweloperskich i przedwstępnych podpisanych z klientami detalicznymi w 1H2024 r. wobec 1363 w 1H2023 r. (wzrost o 5,5% r/r)
  • Szeroka i atrakcyjna oferta postawiona do dyspozycji klientów detalicznych – pokaźny poziom ponad 4,5 tys. lokali w ofercie na dzień 30.06.2024 r.
  • Rekordowy portfel projektów w realizacji obejmujący na dzień 30.06.2024 r. blisko 8,5 tys. lokali w 14 miastach.
  • 1295 lokali w 12 miastach przekazanych klientom detalicznym w 1H2024 r. wobec 1592 w 1H2023 r.
  • Duży, zdywersyfikowany i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę ponad 21,9 tys. lokali na dzień 30.06.2024 r. – wejście do dwóch nowych lokalizacji: Kielc i Częstochowy.

SPRZEDAŻ

Łączna sprzedaż netto do klientów detalicznych GK Murapol, zrealizowana w 1H2024 r. wyniosła 1521 lokali (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz opłacone umowy rezerwacyjne, po wyeliminowaniu rezygnacji), wobec 1539 w 1H2023 r.

Spółka zawarła z klientami 1438 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1363 w 1H2023 r. (wzrost o 5,5%). W samym drugim kwartale podpisane zostały 683 umowy deweloperskie i przedwstępne wobec 653 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozostałe 83 lokale ujęte w sprzedaży za pierwsze półroczne br. to opłacone umowy rezerwacyjne (po wyeliminowaniu rezygnacji) na dzień 30.06.2024 r. (na koniec 1H2023 r. było ich 176).

PRZEKAZANIA

Klientom detalicznym przekazane zostały klucze do 1295 lokali wobec 1592 wydanych
w analogicznym okresie ub.r., co było zgodne z oczekiwaniami Spółki. W samym drugim kwartale przekazane zostały 543 lokale, wobec 511 rok wcześniej.

WPROWADZENIA DO OFERTY

W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. GK Murapol wprowadziła do oferty 2285 lokali w 9 miastach, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Aglomeracji Śląskiej, a także w nowej lokalizacji na mapie działalności – w Lublinie (wobec 1831 lokali w 1H2023 r.). Nowa oferta obejmuje lokale zaprojektowane zarówno w nowych przedsięwzięciach deweloperskich, jak i kolejnych etapach realizowanych już inwestycji. Na dzień 30 czerwca 2024 r. oferta GK Murapol obejmowała 4530 lokali w 16 miastach. 

LICZBA LOKALI W BUDOWIE

Na dzień 30 czerwca 2024 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował rekordowe 8 494 lokale powstające w ramach 29 projektów na terenie 14 miast Polski.

BANK ZIEMI

GK Murapol systematycznie odnawia i rozbudowuje aktywny bank ziemi. Na koniec pierwszego półrocza 2024 r. GK Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 21,9 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej netto blisko 945 tys. mkw. w 19 miastach. W minionym półroczu zakontraktowała grunty w dwóch nowych lokalizacjach – Kielcach i Częstochowie.

– Minione półrocze charakteryzowało się większą stabilizacją na rynku mieszkaniowym, po zeszłorocznych wzmożonych zakupach, bowiem część klientów odkładała decyzję o zakupie własnego lokum w oczekiwaniu na decyzje odnośnie uruchomienia rządowego programu #naStart. Grupa Murapol, oferując produkt uniwersalny, optymalnie wpisujący się w preferencje klientów pod kątem funkcjonalności i użyteczności, odnotowała zadowalające wyniki sprzedaży w ujęciu półrocznym. Perspektywy drugiego półrocza oceniamy pozytywnie, cel roczny jest ambitny i do niego dążymy. Mamy jedną z największych na rynku ofert – ponad 4,5 tys. lokali w 16 miastach oraz perspektywę jej dalszego rozbudowania na bazie zasobnego banku ziemi. Wspomnę, że w drugim kwartale zakontraktowaliśmy grunty w dwóch nowych lokalizacjach – Kielcach i Częstochowie. To w połączeniu z licznymi projektami będącymi na końcowym etapie przygotowań pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A.

W ciągu ponad 23 lat działalności (do 30 czerwca 2024 r.) GK Murapol zrealizowała
84 wieloetapowe inwestycje
, w ramach których powstały 434 budynki obejmujące łącznie ponad 29,6 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1,33 mln mkw.