GPW obniża opłaty transakcyjne oraz opłaty za dane rynkowe dla Członków Giełdy

0
Małgorzata Zaleska
  • Od 1 listopada 2016 r. GPW obniża opłaty dla Członków Giełdy, dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych na Głównym Rynku GPW oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
  • Stawka opłaty stałej od zlecenia ulega zmianie z 0,20 PLN na 0,15 PLN
  • Jednocześnie o 25 proc. niezależnie od liczby abonentów, obniżona zostanie opłata miesięczna za udostępnianie danych giełdowych o pierwszej ofercie kupna/sprzedaży inwestorom indywidualnym

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obniży opłaty dla Członków Giełdy, dotyczące transakcji na Głównym Rynku GPW i w ASO NewConnect od 1 listopada 2016 r. Obniżenie kosztów dla środowiska brokerskiego obejmuje zmniejszenie opłaty stałej od zlecenia oraz zmniejszenie opłaty miesięcznej za udostępnianie inwestorom indywidualnym danych giełdowych o pierwszej ofercie kupna/sprzedaży.

Obniżka opłat ma formę bezterminowej promocji, którą zostaną objęte wszystkie zlecenia maklerskie realizowane podczas sesji oraz w transakcjach pakietowych na akcje, PDA i ETF. Najbardziej znacząca obniżka dotyczyć będzie zleceń małych, a więc zleceń składanych m.in. przez inwestorów detalicznych oraz poprzez DMA.

Poziom opłat transakcyjnych jest jednym z istotnych czynników wpływających na atrakcyjność rynku. Dlatego zdecydowaliśmy się obniżyć te kategorie opłat, na które zwracali uwagę nasi klienci – Domy Maklerskie, a które mogą wpłynąć pozytywnie na zainteresowanie ofertą GPW i poprawić pozycję konkurencyjną polskiego rynku kapitałowego. Obniżka kosztów dla Członków Giełdy jest wynikiem konsultacji z branżą brokerską oraz efektem polityki cenowej prowadzonej przez GPW, mającej  na celu dostosowywanie poziomu opłat do oczekiwań jej klientów z zachowaniem interesu akcjonariuszy Giełdy oraz pobudzenie działalności inwestorów – powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura obniżki opłat jest rezultatem konsultacji i uzgodnień pomiędzy GPW a Izbą Domów Maklerskich. Działanie jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami GPW i wpisuje się
w długoterminową strategię Spółki.

Czytaj również:  PL Group planuje skupić do 1 mln akcji własnych

Proponowane przez GPW obniżki opłat transakcyjnych oraz opłat za dane rynkowe są rezultatem rozmów pomiędzy Giełdą a środowiskiem brokerskim. Wierzę, że obniżenie kosztów transakcyjnych przyczyni się do poprawy kondycji sektora maklerskiego, który wspiera polskie spółki w pozyskiwaniu kapitału na rozwój i stymuluje aktywność na rynku. Dobra kondycja sektora maklerskiego może się przyczynić do zwiększenia obrotów na GPW, z korzyścią dla całego rynku kapitałowego, w szczególności zaś dla inwestorów. Dlatego obniżka opłat to krok we właściwym kierunku. Mamy nadzieję, na dalszą wspólną ocenę potrzeb środowiska maklerskiego, co może się przełożyć na kolejne działania w interesie rynku kapitałowego i polskiej gospodarki. Istotne, abyśmy wspólnie pracowali na rzecz rozwoju rynku kapitałowego – dodaje Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY – opłaty operacyjne na rynku kasowym

3.1.1 .Akcje, prawa do akcji i tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF Stawka obecna: Stawka nowa (obowiązująca od 1 listopada 2016r.):
Opłata stała od zlecenia lub transakcji pakietowej: 0,20 PLN 0,15 PLN
Opłata od wartości zlecenia lub transakcji pakietowej:  
– od wartości do 100 tys. zł 0,029 % 0,029 % (bez zmian)
– od wartości pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł 0,024% 0,024 % (bez zmian)
– od wartości przekraczającej 2 mln zł 0,010 % 0,010 % (bez zmian)
Łącznie od zlecenia lub transakcji pakietowej nie więcej niż: 880 zł 880 zł  (bez zmian)