Grupa Agora ogłosiła strategiczne kierunki rozwoju na lata 2023-2026

Bartosz Hojka, prezes Agory
04.10.2022 Warszawa . Bartosz Hojka . Prezes Zarzadu Agora . Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

W 2026 r. Grupa Agora chce być w TOP3 największych polskich firm medialnych. Awans do rynkowej czołówki ma jej zapewnić systematyczny rozwój zgodny ze strategicznymi kierunkami wyznaczonymi przez zarząd spółki, który zaprezentował je w środę 26 kwietnia 2023 r. Kierunki te to: rozwój mediowych biznesów i ich zasięgu wśród odbiorców w Polsce; różnorodność projektów biznesowych i ich autonomia; nowy zarządczy model operacyjny, pozwalający jes­zcze lepiej wykorzystać wysokie kompetencje zespołu; a w zakresie osiąganych rezultatów – zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, podniesienie efektywności finansowej całej organizacji i osiągnięcie wyniku na poziomie EBITDA powyżej 200 mln zł*.

– Początek drogi Grupy Agora w nowym kierunku wyznaczyły już dwa wydarzenia z ostatnich tygodni: zgoda WZA na wydzielenie spółek z Agory S.A. oraz przejęcie Eurozetu, czyli największa inwestycja w media w historii Agory. Transakcja ta lokuje nas na pozycji czwartej grupy medialnej w Polsce, po największych stacjach TV i to właśnie z tej pozycji wytyczamy kierunki na przyszłość – mówi Bartosz Hojka, prezes Agory. – Stawiamy na nasze mocne strony na jakościowe treści, na silne i niezależne media. W tym mamy 34 lata doświadczenia i liczne sukcesy. Zespół Agory to ludzie, którzy budowali rynek medialny w Polsce i jego poszczególne segmenty. Tworzyli standardy tego rynku, pchali go w innowacyjnych kierunkach i wynosili na nowe szczyty. Wspólnie, z pozycji czwartej w Polsce grupy medialnej, chcemy za cztery lata awansować na podium, by nie tylko docierać do kilkudziesięciu milionów osób z ważnymi, atrakcyjnymi treściami, ale też zapewniać klientom najefektywniejszą ofertę reklamową. Będziemy ten plan realizować w nowej strukturze, która pozwoli nam działać bardziej elastycznie i efektywnie finansowo.

Zarząd Agory wyznaczył kierunki strategiczne Grupy Agora na lata 2023-2026, bazując na silnych stronach organizacji. To przede wszystkim wysoka jakość oferowanych treści i usług, atrakcyjna grupa odbiorców oraz bardzo szeroki zasięg mediów, a także przewagi związane z dotychczasowym rozwojem rozwiązań cyfrowych i subskrypcyjnych.

Kierunki rozwojowe Grupy Agora na lata 2023-2026 koncentrują się na następujących obszarach:

Portfolio i zasięg

Dostarczanie rzetelnych, niezależnych informacji i opinii, wysokiej jakości rozrywki i oferty kulturalnej to mocne strony Agory już od ponad 30 lat. Jednocześnie zespół Grupy cały czas dba o to, by jej media i marki były pierwszym wyborem dla klientów reklamowych w Polsce dzięki dotarciu do najatrakcyjniejszych grup celowych, czemu sprzyja elastyczna oferta handlowa wielu komplementarnych mediów o wyjątkowym zasięgu. Zgodnie z analizą Grupy jej media cyfrowe i stacje radiowe docierają codziennie do 11 mln Polaków, a dodatkowo zasięg jej nośników OOH to 5 mln osób każdego dnia. Dzięki temu Grupa Agora jest czwartą pod względem wielkości grupą medialną w Polsce, po czołowych grupach telewizyjnych, docierającą do 30 mln odbiorców miesięcznie.

Aspiracją Grupy Agora jest dalszy wzrost zasięgu i rozwój obecnego portfela biznesów mediowych, a także awans do pierwszej trójki największych polskich firm medialnych w ciągu najbliższych czterech lat. Rozwój ten będzie się opierać zwłaszcza na silnych markach Grupy: jak Gazeta Wyborcza i Wyborcza.pl, Gazeta.pl, Radio TOK FM, Radio ZET, Helios czy AMS.

Wartość

Z myślą o zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy zarząd Agory chce skupić się na odbudowie rentowności Grupy do poziomu EBITDA pozwalającego na dynamiczny rozwój organizacji i powrót do realizacji polityki dywidendowej. Planowany wynik EBITDA w 2026 r. ma wynieść minimum 200 mln zł*.

Różnorodność i autonomia

Dodatkowo, w nadchodzących latach zarząd Agory zamierza postawić na utrzymanie i wzmacnianie autonomii operacyjnej poszczególnych biznesów. W tym celu dbać będzie o różnorodność podejmowanych przez nie projektów, a także o większe otwarcie na współpracę z innymi podmiotami, w tym inwestorami i partnerami zewnętrznymi, w celu realizacji unikalnych pomysłów rozwojowych oraz wzrostu wartości i popularności marek Grupy Agora.

Nowy model operacyjny

Jednocześnie zarząd Agory, wychodząc naprzeciw wyzwaniu skutecznego kierowania tak rozwijającymi się biznesami, planuje ujednolicenie zasad zarządzania w ramach Grupy Agora. Planowane jest stworzenie jednolitej, macierzowej struktury zarządczej w Grupie dla takich strategicznych obszarów jej funkcjonowania, jak działy backoffice – HR, finanse czy technologia. Takie działanie ma zapewnić efektywne wykorzystanie kluczowych kompetencji zespołu Grupy Agora i czerpanie korzyści z wypracowanych rozwiązań przez całą organizację.

Efektywność

Oprócz tego zarząd Agory skoncentruje się na realizacji synergii przychodowych dzięki ujednoliceniu struktury zarządczej oraz standaryzacji procesów w Grupie Agora. Zakłada też utrzymanie korzyści płynących ze współpracy pomiędzy podmiotami w Grupie, prowadzonej według jasnych, ustalonych reguł, jak również utrzymanie elastycznego modelu pracy, odpowiadającego potrzebom poszczególnych biznesów.

Myśląc o realizacji zakładanych planów, zarząd spółki stawia jednocześnie na rozwój całej Grupy Agora prowadzony w zrównoważony, społecznie odpowiedzialny sposób. W tym celu powstaje Strategia ESG Grupy Agora na lata 2023-2027, której szczegóły zostaną przedstawione w najbliższych tygodniach. Strategia ta uwzględni cele organizacji dotyczące klimatu i środowiska (E), ludzi i społeczeństwa (S), a także ładu zarządczego i praktyk biznesowych (G). Grupa określi w niej m.in. sukcesywnego zmniejszania śladu węglowego, dalszego wsparcia działań na rzecz demokracji i wolności słowa oraz tworzenia atrakcyjnego, otwartego na różnorodność miejsca pracy.