Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas po I kwartale 2016

Tomasz Bogus prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas