Przychody Grupy ze sprzedaży w I kwartale 2016 roku wyniosły 605 mln zł i były aż o 24,5%  wyższe niż w I kwartale 2015 roku. Jest to efekt dynamicznego rozwoju segmentu detalicznego. W trakcie I kwartału 2016 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 10,3 mln zł.          

W I kwartale 2016 roku sieć Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją przewagę konkurencyjną, a także realizowała ambitny plan rozwojowy. Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w I kwartale 2016 roku były wyższe aż o 25,59% od przychodów uzyskanych w okresie porównawczym ubiegłego roku i wyniosły 593 mln zł. Na wzrost przychodów wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL, który w I kwartale 2016 roku wyniósł 8,5% oraz wysokie tempo otwarć nowych placówek detalicznych, zarówno w roku 2015, jak i w I kwartale roku 2016.

I kwartał był kolejnym okresem intensyfikacji ilości otwarć nowych sklepów. Otworzonych zostało łącznie 17 nowych placówek detalicznych: 4 supermarketów, 11 marketów i 2 sklepów franczyzowych. Na koniec I kwartału sieć liczyła już 340 sklepów.

W odpowiedzi na trudny rynek i silną konkurencją cenową, sieć Stokrotka, w omawianym okresie znacznie zintensyfikowała swoją aktywność marketingową. Swoje działania skupiła na intensyfikacji akcji promocyjnych i realizacji atrakcyjnych programów lojalnościowych dla swoich klientów. Stokrotka wprowadziła również nową politykę cenową mającą istotny wpływ na poprawę postrzegania cenowego przez klientów.

W I kwartale uruchomione zostało centrum dystrybucyjne w Lublinie o powierzchni około 6 tys. mkw. Jest to drugie, po Teresinie, centrum w ramach własnej sieci logistycznej.

Mimo intensywnego tempa otwarć nowych sklepów realizowanego od początku 2015 roku, wydatków na nowe centrum dystrybucyjne oraz zwiększonych nakładów marketingowych i promocyjnych spółka uzyskała dobre wyniki finansowe.

W I kwartale bieżącego roku segment nieruchomości osiągnął stabilny poziom przychodów na poziomie 17,7 mln zł oraz wypracował wyniki finansowe porównywalne do analogicznego okresu roku poprzedniego. Należy jednak zauważyć, iż na wynik I kwartału ubiegłego roku wpływ miała transakcja zbycia nieruchomości, na której segment osiągnął 7,8 mln zł zysku netto.

Czytaj również:  PESA i Orlen coraz bardziej zaawansowane w budowie lokomotywy na wodór. Ma być gotowa w 2021 roku

Spółka Infinite konsekwentnie buduje swoją pozycję rynkową pracując nad portfolio proponowanych usług i rozwiązań informatycznych. W I kwartale 2016 roku odnotowano wzrost sprzedaży usług o 17,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym do podmiotów zewnętrznych o 27%. Infinite koncentruje swoje działania na rozwijaniu nowych produktów i rozwiązań, w związku z czym inwestuje w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego. Spółka wnikliwie obserwuje również rynek w poszukiwaniu podmiotów do przejęć, najchętniej małych i średnich spółek o portfolio komplementarnych produktów do Infinite.