ES-SYSTEM S.A. po I kwartale 2016

0
Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.
Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

Rosną przychody, stabilny portfel zleceń, dobre perspektywy w kolejnych kwartałach br.

w mln zł 1Q 2016 1Q 2015 Zmiana %
Przychody ze sprzedaży 40,64 37, 42 8,6%
Zysk brutto ze sprzedaży 14,79 12,86 15%
Koszty operacyjne 14,9 13,79 8,1%
EBIT (1,15) (0,77) -49,9%
EBITDA 0,99 1,46 -32,1%
Zysk netto (0,47) (0,51) 8,1%

 

Dobry początek roku ze wzrostem sprzedaży

Przychody ze sprzedaży ES-SYSTEM w I kw. 2016 r. wzrosły o 8,6% w stosunku do I kw. 2015 r. osiągając poziom 40,6 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r. W marcu br. rynek elektryczny wzrósł o 3,8% r/r w stosunku do dynamiki 13,1% w marcu 2015 r.

Uwzględniając wpływ sezonowości sprzedaży w pierwszych miesiącach roku, oceniamy pozytywnie poziom sprzedaży zrealizowanej w I kw. br. ES-SYSTEM zanotował wzrost zarówno na sprzedaży krajowej – o 0,8 mln zł, tj. 2,7% r/r, jak i sprzedaży eksportowej – o 2,4 mln, tj. 35,4% r/r. To dobry prognostyk na kolejne miesiące 2016 r. – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

Sprzedaż w kraju pod wpływem sezonowości, LEDY w górę

W I kw. 2016 r. Spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 31,5 mln zł, tj. 2,7% wzrostu r/r. W omawianym okresie sprzedaż we wszystkich segmentach była zbliżona do sprzedaży w I kw. 2015 r. W segmencie oświetlenia architektonicznego nastąpił wzrost sprzedaży o 1,5% r/r, a w oświetleniu zewnętrznym o 3,3% r/r. W oświetleniu przemysłowym sprzedaż spadła o 0,5% r/r.

I kw. br. przyniósł również wzrost sprzedaży sprzętu oświetleniowego w technologii LED. W I kw. br. spółka odnotowała wzrost sprzedaży oświetlenia LED o 37,2% r/r. W tym czasie oświetlenie LED w kraju stanowiło 54,9% całkowitej sprzedaży wobec 41,1% w I kw. 2015 r.

Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.
Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

Na rynku występuje coraz większa presja na zamianę rozwiązań konwencjonalnych na LED-owe, zarówno na etapie projektowania, ofertowania, jak i realizacji, jako rozwiązanie coraz bardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie. W odpowiedzi na to ES-SYSTEM koncentruje się na rozwijaniu oferty opraw produkowanych w najnowocześniejszych technologiach – mówi Prezes ES-SYSTEM.

W I kw. br. zakończono lub kontynuowano realizację kilku dużych inwestycji, m.in.:

  • Hala sportowa Centralnego Ośrodka Sportu – Zakopane
  • Biurowiec Francuska – III etap – Katowice
  • 3M zakład produkcyjny – Wrocław
  • Wydział Geologii UJ – Kraków

SKOKOWY WZROST SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ NA BAZIE PORTFELA Z 2015 ROKU

W I kw. 2016 r. wartość sprzedaży zagranicznej ES-SYSTEM wyniosła 9,1 mln zł, co oznacza wzrost o 35,4% r/r. Największy wzrost sprzedaży nastąpił na rynkach rumuńskim, słoweńskim, brytyjskim, słowackim, belgijskim, austriackim i francuskim. Wartościowo największe rynki eksportowe w I kw. to: Francja, Szwecja, Rosja, Niemcy, Rumunia i Austria. Rynki te stanowiły łącznie 50% całego eksportu Grupy Kapitałowej. Odwrócono tendencję spadkową na rynku rosyjskim, gdzie odnotowano 68% wzrost r/r, będący pochodną zwiększonej sprzedaży do klientów, z którymi obroty w latach poprzednich znajdowały się na niższym poziomie. Na całym rynku wschodnim wzrost r/r wyniósł 25%.

W I kw. 2016 r. sprzedaż rozwiązań LED wzrosła o 110% r/r. W okresie od stycznia do marca 2016 r. oświetlenie LED w eksporcie stanowiło 74% całkowitej sprzedaży wobec 49% w I kw. 2015 r.

Przykładowe realizacje zagraniczne w I kw. 2016 r.:

  • Lotnisko Lizbona – Portugalia
  • Centrum Handlowe MEGA Kazań – Rosja
  • Modernizacja oświetlenia ulicznego Bukareszt – Rumunia

WYNIKI POD WPŁYWEM SEZONOWOŚCI

EBIT spółki w I kw. 2016 r. wyniósł -1,2 mln zł w porównaniu do -0,8 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. Stało się tak głównie ze względu na ujemny wynik z pozostałej działalności operacyjnej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa zanotowała poprawę zysku brutto na sprzedaży o 15% do 14,8 mln zł. Koszty operacyjne wzrosły o 8,1% do 14,9 mln zł. Wzrost miał miejsce na poziomie kosztów sprzedaży i kosztów zarządu, odpowiednio o 0,9 i 0,2 mln zł, tj. o 11% r/r i 3% r/r. Główne obszary generujące koszty w I kw. 2016 r. były związane z udziałem ES-SYSTEM w Targach Light&Building we Frankfurcie oraz wzrostem kosztów wynagrodzeń. Zysk z działalności finansowej w omawianym okresie wyniósł 0,04 mln zł, tj. o 350% więcej r/r. Strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,5 mln zł.

DALSZE PERSPEKTYWY ROZWOJU, WZROST AKTYWNOŚCI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

W oparciu o poziom zamówień oraz założenia sprzedaży Spółka ma nadzieję na r/r utrzymanie wyniku sprzedaży w kraju w II kw. 2016 r.

Obecny portfel zleceń w kraju  znajduje się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podejmowane są intensywne działania nad zwiększeniem portfela zamówień w eksporcie.

Na kolejne kwartały 2016 r. ES-SYSTEM zakłada dalszy wzrost aktywności na wybranych rynkach eksportowych w tym głównie na rynkach arabskich i rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich. W planach jest intensyfikacja działań marketingowych oraz udział w targach branżowych, gdzie pokazane zostaną najnowsze konstrukcje i technologie. Do końca 2016 r. realizowane będą kontrakty wynegocjowane na Bliskim Wschodzie w latach ubiegłych. Kontynuowana będzie jest także rozbudowa sieci partnerów w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie. Planowana jest znacząca rozbudowa biznesowych kontaktów na Dalekim Wschodzie i w Europie Południowej.

W oparciu o aktualny portfel zamówień Grupa oczekuje wzrostu sprzedaży w całym 2016 r. na poziomie przynajmniej jednocyfrowym.