Grupa Masterlease podsumowuje rok 2017

Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease
Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease
  • Grupa sfinansowała dla swoich klientów w ubiegłym roku 11 875 pojazdów
  • Stan floty na dzień 31.12.2017 wyniósł 33 904 pojazdy
  • Skonsolidowany wynik na działalności CFM wyniósł 90,3 mln zł
  • Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 35,8 mln zł
  • W 4Q 2017 spółka uruchomiła platformę Master1.pl do wynajmowania samochodów online
  • Spółka wyemitowała obligacje o wartości 250 mln zł
mln zł 2017 2016 IV kw. 2017 IV kw. 2016
Zysk brutto 46,0 45,9 7,4 10,3
Zysk netto 35,8 36,2 5,7 8,3
Zysk netto na akcję* (zł) 3,0 3,0 0,48 0,70
Wynik na działalności CFM 90,3 83,4 19,1 20,7

*w danym okresie

Grupa Masterlease dostarczyła w 2017 roku 11 875 samochodów swoim klientom. Większość dostaw realizowanych było dla klientów indywidualnych i MŚP.

Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease
Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease

– Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedażowych, zwłaszcza w czwartym kwartale, kiedy to osiągnęliśmy jeden z najlepszych wyników w historii firmy. Cały czas staramy się dostarczać naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania i serwisowania samochodów. Szczególnie cieszy zainteresowanie naszymi produktami wśród klientów MŚP, bo tradycyjnie jest to dla nas najważniejszy segment rynku. Mamy nadzieję, że nasze nowe inicjatywy biznesowe m.in. wynajem krótkoterminowy, jeszcze lepiej uzupełnią naszą ofertę. Warto wspomnieć o serwisie Master1.pl, gdzie zaprezentowaliśmy system transakcyjny, który umożliwia zawarcie kontraktu na samochód w 100% on-line, bez konieczności spotkania ze sprzedawcą w salonie. To rewolucyjne rozwiązanie, którego na polskim rynku jeszcze nie było – komentuje Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease.

W 2017 spółka wypracowała 35,8 mln zł zysku netto, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w 2016 roku.

Wyniki finansowe spółki są na porównywalnym poziomie r/r pomimo wzrostu aktywów. Jest to głównie wynik naszych inwestycji rozwojowych, takich jak wsparcie marketingowe dla naszej platformy e-commerce Master1.pl, kampania reklamowa pod hasłem „Motorewolucja” oraz rozwój nowej linii biznesowej (wynajem krótkoterminowy MasterRent24). Szacujemy, że koszty związane z tymi projektami, które bezpośrednio obciążyły wyniki, wyniosły ok, 2,3 mln zł. W naszej ocenie są to inwestycje, które przełożą się na wzrost naszego biznesu oraz pozwolą nam uzyskać szereg synergii kosztowych pomiędzy biznesami Grupy. W 2017 podstawowe marże usługowe naszego biznesu rozwijały się stabilnie i proporcjonalnie do rozwoju naszej floty. Zakładamy kontynuację tej tendencji w kolejnych kwartałach.” – tłumaczy Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease.

W grudniu Grupa Masterlease pozyskała finansowanie obligacyjne od inwestorów instytucjonalnych. Była to pierwsza emisja obligacji spółki od 5 lat. W ramach oferty zostało pozyskane 250 mln zł poprzez emisję trzyletnich obligacje.

– Jesteśmy zadowoleni z efektów, jakie uzyskaliśmy w ramach emisji obligacji. Ich oprocentowanie zostało ustalone na WIBOR3M + 1,7%. Jest to oprocentowanie niższe niż to, które mamy dzisiaj w umowach z bankami. To pokazuje, że inwestorzy doceniają nasz model biznesowy i nie mają obawy przed powierzeniem nam środków. W szczególności cieszy też udział EBOR w tym projekcie, który łączenie zainwestował 46,8 mln zł. Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na rozwój produktów dedykowanych dla klientów indywidualnych i MŚP. Nie wykluczamy, że druga transza obligacji Masterlease zostanie przedstawiona jeszcze w tym roku – podsumowuje Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease.