Transition Technologies kontynuuje ekspansję zagraniczną i inwestuje we francuska firmę IT

Konrad Świrski,
Prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies S.A.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) – polski lider IT w obszarze energii, gazu i przemysłu, rozwija zagraniczną sieć biur i spółek partnerskich. Spółka Transition Technologies PSC, wchodząca w skład GK TT, zakupiła udziały
w FlexThings SAS, francuskiej firmie technologicznej, dostarczającej rozwiązania
z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) oraz Rozszerzonej Rzeczywistości.

Zarówno Transition Technologies PSC, jak i FlexThings SAS od kilku lat specjalizują się
w zakresie tworzenia nowatorskich rozwiązań oraz systemów informatycznych. Decyzja
o nabyciu udziałów przez polską spółkę podyktowana została rozwojem kanału sprzedaży,
a także umocnieniem pozycji GK TT na francuskim rynku.

– Po kilku latach współpracy, opierającej się na dostawach z Polski, zdecydowaliśmy się na bardziej zdecydowane działanie, które rozwinie kanały sprzedaży i pozwoli umożliwi nam bezpośrednią obecność we Francji. Aktywnie działamy w sektorze przemysłowym, dostarczając najnowsze technologie w oparciu o Internet Rzeczy, czy Rozszerzoną Rzeczywistość. Tym samym dostrzegamy ich ogromny potencjał wzrostowy. Na konkurencyjnym rynku francuskim niezbędne jest ofertowanie usług jako lokalna, francuskojęzyczna organizacja – mówi Szymon Bartkowiak Prezes Zarządu Transition Technologies PSC.

Francuska spółka nie jest pierwszą zagraniczną organizacją, w którą zainwestowała GK Transition Technologies. Spółka posiada również biura inżynierskie, developerskie,
a także sprzedażowe w Stanach Zjednoczonych, Malezji, Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Spółka współpracuje z największymi światowymi korporacjami przemysłowymi, corocznie notując dynamiczne zwiększanie sprzedaży w segmencie informatycznych usług outsourcingowych i Managed Services. W szybkim tempie rozwija się także działalność GK TT w Polsce, gdzie sieć 12-stu już biur pozwala spółce sukcesywnie zwiększać poziom zatrudnienia.

Pomimo trudności na wewnętrznym rynku IT i problemów wielu firm informatycznych opierających swój model biznesowy na zamówieniach sektora publicznego, to właśnie polska myśl technologiczna staje się „krajowym dobrem eksportowym”. Najlepsze polskie przedsiębiorstwa IT dynamicznie rozwijają się w kierunku firm międzynarodowych, otwierając własne przedstawicielstwa lub inwestując poza granicami kraju.

Konrad Świrski,
Prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies S.A.

– Wykorzystujemy elastyczny model rozwoju budując zarówno własne spółki zagraniczne, jak i inwestując w te istniejące już na rynku. Za każdym razem szczególną uwagę zwracamy na właściwą pozycję  firmy na lokalnym rynku i zdobyciu gwarantowanych, długoterminowych przychodów. Samodzielna ekspansja zagraniczna jest korzystna, ale wiąże się też z dużym ryzykiem i trudnościami, których nie dostrzegają firmy koncentrujące się na rynku lokalnym mówi Konrad Świrski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Transition Technologies.

W przeciwieństwie do sceptycznych nastrojów krajowego rynku IT, plany rozwojowe Grupy Kapitałowej Transition Technologies S.A. zakładają dalszy dynamiczny rozwój i znaczące  zwiększenie sprzedaży w 2018 roku.