Grupa Murapol – podsumowanie 2018 r.

0

Grupa Murapol w minionym roku sprzedała 3,56 tys. lokali mieszkalnych, wypracowując wynik zbliżony do poziomu z 2017 roku.  

W analizowanym okresie Murapol przekazał klientom 2,59 tys. lokali, czyli o ponad 125 proc. więcej r/r. W samym czwartym kwartale w wynikach finansowych firmy zostaną rozpoznane przekazania 1,39 tys. lokali, co jest rekordem w całej 17-letniej historii Murapolu.

Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży i przekazań mieszkań w 2018 roku Zarząd utrzymuje założenia strategiczne na kolejne 3 lata zakładające utrzymanie tych wielkości na powtarzalnym poziomie 3-3,5 tys. lokali.

SPRZEDAŻ

W minionym roku Grupa Murapol sprzedała 3 560 lokali mieszkalnych, w tym 3 018 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. W samym czwartym kwartale łączna sprzedaż wyniosła 869 lokali mieszkalnych.

Najwięcej, bo 545 mieszkań, Grupa sprzedała w Katowicach. Na drugim miejscu uplasował się Kraków z Wieliczką ze sprzedażą na poziomie 527 lokali mieszkalnych. 448 i 443 mieszkania znalazły nabywców odpowiednio w Łodzi oraz we Wrocławiu. Znaczącą sprzedaż lokali Murapol zrealizował także w Poznaniu – 391, Warszawie – 321 i Toruniu – 290.

Zgodnie z ogłoszoną strategią na lata 2019/2021+ Spółka chce utrzymać sprzedaż mieszkań na poziomie 3-3,5 tys. lokali rocznie.

PRZEKAZANIA

W minionym roku Grupa Murapol przekazała klucze do 2 593 lokali mieszkalnych, co oznacza wzrost przekazań o 1 443 mieszkań, czyli o ponad 125 proc. w stosunku do poziomu wypracowanego w 2017 roku. W samym czwartym kwartale br. Grupa przekazała klientom 1 388 lokali, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy.

Najwięcej mieszkań zostało przekazanych klientom z Wrocławia – 612, Krakowa i Wieliczki – 513 oraz Warszawy – 388.

WPROWADZENIE DO OFERTY

Łącznie w całym 2018 roku Murapol zaoferował 3 217 nowych mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 139,9 tys. mkw., powstających w 20 projektach inwestycyjnych zarówno na głównych krajowych rynkach mieszkaniowych, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście, ale także w mniejszych lokalizacjach, takich jak Katowice, Gliwice, Tychy czy Wieliczka.

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE

Na koniec 2018 roku portfel projektów w budowie Grupy Murapol był największy w dotychczasowej historii Grupy i obejmował 6 719 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 296,8 tys. mkw., powstających w 37 projektach. Największy udział w portfelu budowanych inwestycji ma rynek warszawski, gdzie powstaje 1 361 lokali, dalej plasują się Katowice z nieco ponad tysiącem mieszkań w budowie, a ok. 900 lokali jest realizowanych w Łodzi.

Czytaj również:  Rynek hotelowy urośnie w tym roku o 7 tys. pokojów

W efekcie dokonujących się w ostatnim czasie zmian polegających na koncentracji całego potencjału Spółki na jej podstawowej działalności – deweloperskiej, osiągnęła ona długookresową możliwość realizowania powtarzalnego poziomu przekazań, tj. 800 – 1 000 mieszkań kwartalnie.

BANK ZIEMI

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi o wartości ponad 628,1 mln zł, pod budowę blisko 20,9 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 901 tys. mkw. Nieruchomości o wartości ok. 396,5 mln PLN netto stanowią własność Grupy oraz posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę ponad 12,2 tys. mieszkań o łącznym PUM przekraczającym 539,6 tys. mkw. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne, które dostarczane będą do produkcji we właściwym czasie (just-in-time), obecnie objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postepowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę blisko 8,7 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 361,9 tys. mkw. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi blisko 231,6 mln zł.

Analizując założone plany sprzedaży oraz cele dotyczące przekazań mieszkań, zarząd Murapol SA oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

– Miniony rok był wyjątkowy dla Grupy Murapol pod wieloma względami. Rozpoczęliśmy go w nowym składzie zarządu, czemu towarzyszyło nowe podejście do biznesu, strategii działalności oraz decyzji inwestycyjnych. Przyświecająca nam wizja koncentracji wszystkich posiadanych zasobów na core businessie daje wyraźne i wymierne efekty. Wypracowane wyniki działalności operacyjnej potwierdzają trafność podjętych decyzji biznesowych, dlatego kolejne lata będą kontynuacją takiego, w naszej ocenie, najbardziej skutecznego podejścia. W długim okresie chcemy być postrzegani jako organizacja o stabilnej i zrównoważonej strategii rozwoju, konsekwentnie realizująca powtarzalne wyniki operacyjne. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Pozycja 2017 2018 Dynamika
Sprzedaż 3 605 3 560 98,8 proc.
Przekazania 1 150 2 593 225,5 proc.

____________________