Grupa Mex Polska szacuje 42,4 proc. wzrost zysku netto w 2023 r.

Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.
Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

Notowana na GPW spółka holdingowa Mex Polska spodziewa się osiągnięcia wzrostu wyników finansowych w 2023 r. Skonsolidowane przychody szacowane są na poziomie 95,4 mln zł, co da 16,6% wzrost rdr. Zysk netto powinien osiągnąć prawie 4,1* mln zł, co pozwoli na 42,4%* wzrost rdr. Zysk operacyjny EBIT ma utrzymać stabilny poziom o wartości 5,9* mln zł w porównaniu do 5,4* mln zł z 2022 r. (*po wyeliminowaniu z 2022 r. zdarzeń jednorazowych w postaci umorzenia subwencji PFR oraz rozwiązania rezerwy na Program Motywacyjny w łącznej kwocie 4,4 mln zł oraz z 2023 roku umorzenia subwencji PFR w kwocie 0,3 mln zł). Na osiągnięcie solidnych wyników wpłynęła konsekwentna realizacja strategii rozwoju. Istotną rolę odgrywało także stałe monitorowanie kosztów, systematyczna waloryzacja cen, a w szczególności otwarcia nowych lokali własnych.

Z opublikowanych danych szacunkowych wynika, że w samym Q4 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 22 mln zł.

Za nami bardzo pracowity, ale i pomyślny rok. Zdywersykiwany model biznesowy i udane otwarcia nowych lokali własnych pozwalily nam osiągnąć satysfakcjonujące wzrosty, zarówno pod kątem przychodów, jak i wyniku netto. Obecnie, z jeszcze większym optymizmem patrzymy w przyszłość, gotowi na rozwijanie naszych działań w oparciu o solidne fundamenty, jakie udało nam się przez lata zbudować. – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska.

Nadrzędnym celem Mex Polska jest ciągła rozbudowa konceptów i poszukiwanie kolejnych  atrakcyjnych lokali do zagospodarowania, co będzie  miało  wpływ na sukcesywną poprawę sprzedaży przy jednoczesnej koncentracji uwagi na kontroli kosztów i marż.

W 2023 roku Mex Polska szczególną uwagę skoncentrowało na rozwoju segmentu bistro, czyli najbardziej dochodowego obszaru działalności grupy kapitałowej. W tym czasie uruchomione m.in. zostały trzy z czterech aktualnie dostępnych lokali należących do marki  Chicas&Gorillas.

Kilka dni temu, bo 9 marca br., Grupa Mex Polska otworzyła we Wrocławiu czwarty już lokal kultowej Pijalni Wódki i Piwa. Niedawno też zawarte zostały umowy na trzy nowe lokale gastronomiczne przy Starym Rynku w Krakowie, które będą działać pod szyldem ww. Pijalni Wódki i Piwa, a także Chicas&Gorillas oraz Pankejk, a ich uruchomienie planowane jest w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Grupa kapitałowa liczy obecnie 47 rentownych lokali, a potencjał wzrostu jeszcze w tym półroczu przewiduje uruchomienie 6 nowych lokali. Ma to związek z realizacją inwestycji  obejmującą kolejne miasta tj.: Katowice, Kraków, Nowy Sącz, Zamość i Mławę.

Wybrane dane z szacunkowych wyników za rok 2023 (w tys. zł):

Wyszczególnienie 01.01.2023 – 31.12.2023 po eliminacji zdarzeń jednorazowych 01.01.2022 – 31.12.2022 po eliminacji zdarzeń jednorazowych Zmiana
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 95 425 81 840 16,6%
Skonsolidowany zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 949 5 475 8,7%
Skonsolidowany zysk (strata) netto 4 064 2 853 42,4%