Grupa Muszkieterów prezentuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku

O blisko 16% w ujęciu like-for-like wzrosła sprzedaż sieci Intermarché w pierwszym półroczu br. W tym samym okresie obroty szyldu Bricomarché wzrosły o 2,6%, co na trudnym i spowalniającym rynku DIY przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych.

Nowa marka własna i program lojalnościowy

Pierwsze półrocze tego roku to dla marki Intermarché czas intensywnych zmian w zakresie strategii asortymentowej. Jej wyrazem było wprowadzenie parasolowej marki własnej O la la!, która jest kluczowym narzędziem do osiągnięcia 20% udziału private labels w sprzedaży całej sieci.

Wpływ na uzyskany poziom progresji obrotów miało także wprowadzenie akcji handlowej „Oszczędzaj cały dzień z Intermarché” oraz uruchomienie pierwszego programu lojalnościowego pod nazwą „Interkasa”. Program premiuje zakupy w postaci e-bonów o wartości uzależnionej od łącznej kwoty koszyka. Przełożyło się to na zwiększenie transakcji dokonywanych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. „Moje Intermarché” zyskała także 100 tys. nowych użytkowników.

Warto podkreślić, że połowa przedsiębiorców Intermarché zdecydowała się wprowadzić kasy samoobsługowe. Obecnie funkcjonują w 24 sklepach, a kolejne instalacje realizowane są zgodnie z opracowanym planem. Trzy kolejne placówki wprowadziły koncept Power, a w dwóch nowych miejscowościach można realizować zakupy online dzięki opcji Drive Intermarché.

Bricomarché zwiększa udziały rynkowe

Według danych GFK udziały rynkowe Bricomarché wzrosły o 0,5 pp. w porównaniu do minionego roku. Oznacza to, że mimo nieco słabszej dynamiki wzrostu sprzedaży, sieć rośnie szybciej niż konkurencja.

Do końca czerwca szyld powiększył się o 5 nowych supermarketów, a w 20 kolejnych miastach zostały uruchomione Bricomaty, dzięki czemu już w 124 lokalizacjach dostępna jest usługa odbioru w dogodnej dla klienta porze. Łączna sprzedaż online w sieci na przestrzeni raportowanego okresu zwiększyła się o 32% rok do roku.

Warto również odnotować fakt, że klienci bardzo doceniają aplikację mobilną „Moje Brico”, a zwłaszcza dostępne w niej atrakcyjne promocje.

Marka pozostaje liderem cenowym na rynku sieci DIY dzięki skutecznej polityce realizowanej w ramach gamy stałej i promocyjnej.

Nowi przedsiębiorcy i decentralizacja logistyki

W pierwszym półroczu tego roku proces rekrutacji z pozytywnym wynikiem ukończyło 4 przyszłych franczyzobiorców Bricomarché i 3 docelowo zainteresowanych szyldem Intermarché. Szkolenia uprawniające do uruchomienia własnego punktu sprzedaży przeszło 6 przedsiębiorców Bricomarché oraz 9 przedsiębiorców Intermarché.

W ramach opracowanej strategii rozwoju Grupa dokonała decentralizacji logistyki dla dwóch swoich szyldów. Do tej pory usługi logistyczne dla obu sieci świadczyła jedna, centralnie zarządzana struktura w ramach całej Grupy. 1 czerwca br. obszar logistyki został rozdzielony i stał się integralną częścią centrali każdej z marek.

Pierwsza połowa bieżącego roku, mimo wielu wyzwań dla przedsiębiorców takich jak ciągła presja kosztowa, inflacja, konieczność ponoszenia większych nakładów na inwestycje i spadający popyt w budownictwie, była dla nas udanym okresem. Osiągnęliśmy satysfakcjonujące wzrosty sprzedaży przez sieć Intermarché oraz zwiększyliśmy udziały Bricomarché w rynku DIY. Optymistycznie patrzymy na dalsze perspektywy wzrostu Grupy Muszkieterów, mimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów.