Grupa PMPG Polskie Media po I kwartale 2019 r.

Raport_pixabay

Grupa PMPG odnotowała po pierwszym kwartale 2019 r. 12,15 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów i produktów wobec 11,44 mln zł osiągniętych w pierwszym kwartale 2018 r. To o ponad 6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z realizacji przez PMPG Polskie Media S.A. usług pośrednictwa sprzedaży na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej, a także z uzyskania wyższych przychodów reklamowych na działalności tygodnika „Do Rzeczy”.

W minionym kwartale Grupa skupiła się na realizowaniu strategii transformacji marek Grupy PMPG (Wprost i Do Rzeczy) z papieru do Internetu. W I kwartale 2019 roku serwisy internetowe Grupy Wprost.pl oraz DoRzeczy.pl odnotowały kolejne wzrosty. Średniomiesięcznie łączna liczba użytkowników serwisu Wprost.pl zwiększyła się o 19% w stosunku do kwartału I roku poprzedniego, a liczba odsłon wzrosła o 38%. Z kolei liczba użytkowników serwisu DoRzeczy.pl wzrosła o 81%, a liczba odsłon o ponad 100%. W kolejnych kwartałach roku 2019 Grupa skupi się na dalszym rozwoju serwisów internetowych i poszerzaniu oferty reklamowej w Internecie.

W minionym kwartale PMPG Polskie Media S.A. rozpoczęła także Program skupu akcji własnych. Skup realizowany był dotychczas w terminie od 15 stycznia do 22 lutego br. W związku z publikacją wyników Grupy za I kwartał 2019 r. i zakończeniem okresu zamkniętego dla transakcji związanych z Programem skupu akcji własnych spółka wznowiła skup i realizować go będzie do połowy sierpnia br.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 5,8 mln zł. W związku jednak ze wzrostem kosztu własnego sprzedaży o 2 mln zł oraz kosztów sprzedaży o 2,1 mln zł, Grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1,3 mln zł. Większe koszty sprzedaży przełożyły się na wzrost przychodów osiągniętych w I kwartale 2019 r.