Grupa Pracuj ogłasza ustalenie ceny akcji w ofercie publicznej na 74 zł za jedną akcję

Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Grupy Pracuj
Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj

Grupa Pracuj – lider na rynku cyfrowej rekrutacji, działający od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie, oferujący usługi wspierające rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników – informuje, że ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w pierwszej ofercie publicznej akcji została ustalona na 74 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 15.134.278, co stanowi 22,2% kapitału zakładowego Spółki.

– Podczas rozmów z wieloma potencjalnymi inwestorami, krajowymi i zagranicznymi, spotkaliśmy się z ich dużym zainteresowaniem naszym biznesem oraz pozycją, którą zbudowaliśmy na przestrzeni ponad 20 lat w obszarze serwisów rekrutacyjnych, jak i rozwiązań HR Tech w modelu SaaS. Dzięki ciągłym innowacjom i dogłębnemu zrozumieniu rynku, serwisy Pracuj.pl oraz Robota.ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie, a ze wspierającego procesy rekrutacyjne systemu eRecruiter korzysta regularnie ponad 1500 firm. Źródłem naszego sukcesu jest także zaangażowany zespół pracowników, liczący już ponad 800 osób. Jestem przekonany, że mamy dobre perspektywy dalszego rozwoju i wzrostu wartości Grupy Pracuj, wkrótce już jako spółki notowanej na giełdzie – powiedział Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj.

Podsumowanie oferty

  • Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na 74 zł za jedną akcję.
  • Wynikająca z ostatecznej ceny akcji kapitalizacja Spółki wynosi 5,04 mld zł.
  • Ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie wynosi 15.134.278. W związku ze zgłoszonym popytem, fundusz TCV zwiększył liczbę sprzedawanych akcji z 9.396.084 akcji (stanowiących 13,8% kapitału zakładowego) do 10.909.512 akcji (16%). Pozostali akcjonariusze sprzedający oferują łącznie 4.224.766 akcji (6,2%).
  • Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 408.623 akcje (tj. 2,7% ostatecznej liczby akcji oferowanych), a do inwestorów instytucjonalnych trafi łącznie 14.725.655 akcji.
  • Po zakończeniu Oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments sp. z o.o., pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki, z udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym 53%.
  • Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich swoich akcji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Przydział akcji oferowanych nastąpi do 30 listopada 2021 r., a przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW to około 9 grudnia 2021 r.
  • Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A. działają jako Globalni Współkoordynatorzy oraz Współprowadzący Księgę Popytu, Numis Securities Limited jako Współprowadzący Księgę Popytu, a mBank S.A. jako Współmenedżer Oferty.
  • Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
  • TCV oraz pozostali Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji Spółki przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments sp. z o.o., oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wynosi 360 dni. Spółka nie będzie także emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie.