Grupa Pracuj publikuje wyniki za I kw. 2022 r.

Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Grupy Pracuj
Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj

Grupa Pracuj podsumowuje pierwszy kwartał 2022 roku: wysoka liczba projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl i dynamiczny wzrost wyników finansowych.

  • W pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wyniosły 142,1 mln zł i były o 40,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z bardzo wysokiej liczby projektów rekrutacyjnych[1] zakupionych przez pracodawców w serwisie Pracuj.pl.
  • Skorygowana EBITDA[2] w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła 79,9 mln zł, co oznacza wzrost o 55,8% rok do roku. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła tym samym do 56,2% z 50,8% przed rokiem.
  • Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Grupę Pracuj w pierwszym kwartale 2022 roku sięgnął 55,0 mln zł, czyli o 55,7% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

– W pierwszych miesiącach tego roku Grupa Pracuj korzysta z wyraźnego ożywienia na rynku pracy w Polsce. Niskie bezrobocie oraz rosnące oczekiwania pracowników dotyczące wzrostu wynagrodzeń, wynikające między innymi z wysokiej inflacji, sprawiają, że wiele osób aktywnie poszukuje nowej, lepiej płatnej pracy – komentuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.

Z badań Pracuj.pl[3] wynika, że odsetek Polaków aktywnie szukających nowej pracy lub planujących w najbliższym czasie zmienić obecną wzrósł z 31,0% w październiku 2021 roku do 36,0% w marcu 2022 roku.

– Jednocześnie dostosowujemy naszą ofertę do zmieniających się warunków rynkowych, proponując pracodawcom coraz to nowsze funkcjonalności i usługi wspierające procesy rekrutacyjne, dzięki czemu optymalnie wykorzystujemy ten trend. Pod względem przychodów, był to najlepszy pierwszy kwartał w historii Grupy Pracuj  – dodaje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj.

Pracuj.pl motorem wzrostów

Skonsolidowane przychody z umów z klientami w pierwszym kwartale 2022 roku sięgnęły 142,1 mln zł i były o 40,8% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, głównie za sprawą rekordowej liczby projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl, która wzrosła o 36,0% r/r, do 152 tysięcy. Rośnie dodatkowo popularność dodatków do ogłoszeń rekrutacyjnych nabywanych przez klientów, w celu dopasowania oferty do ich indywidualnych potrzeb.

Liczba aktywnych klientów, korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego w modelu abonamentowym (SaaS), wzrosła o 13,0% r/r, do ponad 1650 na koniec marca 2022 roku.

Przychody z rynku polskiego w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku stanowiły 92,6% przychodów Grupy.

Do momentu wybuchu konfliktu zbrojnego 24 lutego 2022 roku, na rynku ukraińskim Grupa Pracuj notowała również bardzo dobre wyniki operacyjne. Łączna liczba projektów rekrutacyjnych w serwisie Robota.ua w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 207 tysięcy (wobec 216 tysięcy w tym samym okresie 2021 roku), z czego liczba płatnych projektów rekrutacyjnych wyniosła 111 tysięcy (wobec 122 tysięcy przed rokiem).

Wzrost sprzedaży w parze ze wzrostem rentowności

Tempo wzrostu przychodów w omawianym okresie było wyższe niż dynamika wzrostu kosztów operacyjnych, co przełożyło się na rosnącą rentowność działalności prowadzonej przez Grupę Pracuj.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 68,7 mln zł (wzrost o 57,8% r/r), a skorygowana EBITDA sięgnęła 79,9 mln zł (wzrost o 55,8% r/r). Marża skorygowanej EBITDA wzrosła tym samym do 56,2% (z 50,8% w pierwszym kwartale 2021 roku).

Wypracowany w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,0 mln zł i był o 55,7% wyższy niż tym samym okresie przed rokiem.

Działalność Grupy w Ukrainie

Grupa utrzymuje pełną zdolność operacyjną w Ukrainie. Zarząd Grupy Pracuj na bieżąco monitoruje sytuację.

– Wpływ konfliktu w Ukrainie jest oczywiście odczuwalny, ale trudny do oszacowania w najbliższych kwartałach. Obecnie skupiamy się na ciagłości operacyjnej i dostosowaniu serwisu do nowych warunków. W naszej ocenie sytuacja Robota.ua jest stabilna. Pozytywnym sygnałem jest fakt, że stopniowo i jeszcze w małej skali pojawiają się oferty ukraińskich pracodawców poszukujących pracowników. Dokładamy wszelkich starań, na poziomie technologicznym i operacyjnym, aby zapewnić nieprzerwane działanie naszego serwisu – informuje Rafał Nachyna, Dyrektor Operacyjny Grupy Pracuj.

[1] Liczba projektów rekrutacyjnych równa się liczbie kredytów, które zostały wykorzystane do zamieszczenia ofert pracy na Pracuj.pl lub Robota.ua. W przypadku Pracuj.pl 1 kredyt może być zamieniony na wiele ofert pracy (oferty będą miały ten sam tytuł, ale różne lokalizacje – średnio 1,8-1,9), natomiast w przypadku Robota.ua 1 kredyt może być zamieniony tylko na 1 ofertę pracy na okres jednego miesiąca.

[2] Skorygowana EBITDA oznacza zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji i koszty oferty publicznej akcji.

[3] Badanie Pracuj.pl „„Nowe oblicza pracy: mobilność zawodowa Polaków”. Maj 2022 r.