Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku

0

Grupa PZU otworzyła 2018 rok rekordową sprzedażą ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w historii Grupy. Skonsolidowany kwartalny zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł. Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy za 2017 rok w kwocie 2,5 zł na akcję.

Wzrost składki przypisanej brutto o 1,1% r/r do 5,83 mld zł.
Wzrost udziałów rynkowych w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych z działalności bezpośredniej o 0,3 p.p. r/r do 35,7% oraz w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową o 0,7 p.p. r/r do 45,8% (dane na koniec grudnia 2017).
Wysoka dyscyplina kosztowa. Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce o 0,8 p.p. r/ r do 6,3%.
Utrzymanie wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce, pomimo doszacowania rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie.
Poprawa rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych o 2,8 p.p. r/r do 16,6%.
Wzrost skonsolidowanego zysku netto Grupy PZU o 3,6% r/r do 1,04 mld zł.
Rentowność kapitałów własnych „ROE” dla podmiotu dominującego – 17,6% (przy 640 mln zł zysku netto dla jednostki dominującej).

Kondycja finansowa Grupy PZU

Paweł Surówka, prezes PZU SA:

Paweł Surówka
Paweł Surówka
Jeszcze nigdy w historii Grupy PZU w pierwszym kwartale nie notowaliśmy tak wysokiego poziomu składki przypisanej. Co więcej, zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł i jest najwyższym skonsolidowanym wynikiem pierwszego kwartału w naszej historii. Te rezultaty są odzwierciedleniem rosnącej roli banków w wynikach Grupy, ale przede wszystkim solidnych fundamentów naszej działalności podstawowej – ponad połowa wyniku netto to zysk z działalności ubezpieczeniowej. Tak dobre wyniki dają podstawę do tego, aby się nimi dzielić z akcjonariuszami. W ramach strategii #nowePZU zobowiązaliśmy się wobec inwestorów, że podzielimy się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost. Dziś dotrzymujemy obietnicy i rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 2,5 zł na akcję. Równocześnie pamiętamy o naszym zobowiązaniu strategicznym, iż kwota dywidendy na akcje (DPS) powinna rosnąć z roku na rok w długim terminie.

Tomasz Kulik, CFO PZU:

Wzrost sprzedaży realizowany był przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 0,8 p.p. r/r do 6,3%). W efekcie, nawet pomimo konieczności doszacowania rezerw na poczet roszczeń z tytułu zadośćuczynień, w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego, utrzymaliśmy dobrą rentowność głównych linii biznesowych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i na życie.

Roman Pałac, prezes PZU Życie:

W I kw. 2018 roku marża ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 2,8 p.p. r/r do 16,6%. Jak co roku, pierwszy kwartał charakteryzuje się niższą rentownością, która jest wynikiem większej liczby zgonów i zachorowań w okresie zimowym. Kolejne kwartały powinny przyczyniać się do poprawy rentowności i dojścia do strategicznego poziomu 20% w skali roku.

 Szczegółowe podsumowanie wyników PZU w I kw. 2018 roku

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kw. 2018 roku miały w szczególności:

Czytaj również:  Giełdowy Indeks Produkcji odrabia straty, na przekór niepokojącym sygnałom z rynku