Grupa Würth ogłasza Wezwanie na akcje TIM

Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA
Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM SA

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane będą od 26 kwietnia do 4 lipca 2023 r.

Grupa Würth zamierza przejąć TIM S.A. („Spółka”), największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych w Polsce, składając akcjonariuszom Spółki dobrowolną ofertę przejęcia („Wezwanie”).

  • FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, należącą do Grupy Würth, bezpośrednio ogłosiła Wezwanie („Wzywający”)
  • Celem Wzywającego jest osiągnięcie 100% głosów na WZA oraz wycofanie Spółki z giełdy.
  • Główni akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM S.A., w tym m.in. prezes zarządu Spółki Krzysztof Folta oraz przewodniczący RN Krzysztof Wieczorkowski, podpisali już umowy, na mocy których zobowiązują się do sprzedaży swoich akcji w ramach Wezwania.
  • Cena akcji w Wezwaniu wyniesie 50,69 zł, a zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane będą od 26 kwietnia do 4 lipca 2023 r.
    • Cena akcji w Wezwaniu zawiera premię w wysokości odpowiednio 34,1%, 51,7% i 67,0% w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji Spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji Wezwania (24.03.2023), 3-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem oraz 6-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki poprzedzającej ten dzień.
    • Cena akcji w Wezwaniu zawiera również premię w wysokości 93,8% w stosunku do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Wezwanie na akcje TIM S.A. jest wynikiem przeglądu opcji strategicznych, który rozpoczął się pod koniec sierpnia zeszłego roku. Po przeanalizowaniu różnych możliwości i kierunków rozwoju, zarząd TIM S.A. doszedł do wniosku, że partnerstwo z Grupą Würth jest najlepszą opcją, która maksymalizuje wartość dla interesariuszy TIM S.A.

– Dołączenie do Grupy Würth otworzy nowe perspektywy rozwoju naszego biznesu. Przed nami możliwość skorzystania z bezcennego doświadczenia oraz wsparcia ze strony globalnego podmiotu o ugruntowanej i silnej pozycji rynkowej. Traktujemy to jako niewątpliwy sukces i docenienie ponad 35 lat dotychczasowej obecności na rynku, w trakcie których zaczęliśmy od tradycyjnego handlu, by po ćwierćwieczu zastąpić go nowoczesną technologią e-commerce. Pragnę również podkreślić, że ustalone warunki transakcji są bardzo korzystne dla naszych dotychczasowych akcjonariuszy. To wyjątkowy moment w 25-letniej historii TIM S.A. na GPW, który podkreśla ogromne osiągnięcia naszej spółki. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim akcjonariuszom, którzy przez te lata darzyli nas zaufaniem i wierzyli w wartość TIM S.A. – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM S.A.

Od dłuższego czasu przyglądaliśmy się TIM S.A., jesteśmy pod wrażeniem ich dynamicznego rozwoju, silnych kompetencji w zakresie e-commerce, a także spójnych wartości, które utożsamiamy z Grupą Würth. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne siły pozwolą TIM S.A. na dalszy rozwój, a my z radością będziemy wspierać tę współpracę, wspólnie dążąc do osiągnięcia ambitnych celów. Nasza oferta zawiera znaczącą premię od ceny akcji i jest tym samym bardzo atrakcyjna dla akcjonariuszy TIM S.A. Odzwierciedla ona potencjał, jaki widzimy w TIM S.A. po wejściu w skład Grupy Würth – komentuje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

Po udanym Wezwaniu, Spółka stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod kierownictwem obecnego zespołu zarządzającego. Dzięki temu TIM S.A. będzie mógł kontynuować swoją dotychczasową strategię, korzystając jednocześnie z nowych możliwości rozwoju wynikających ze współpracy z globalnym partnerem, jakim jest Grupa Würth.

Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie Spółki, reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM S.A., podpisali umowy ze spółką FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH. Zgodnie z tymi umowami Krzysztof Folta (prezes Zarządu i założyciel TIM S.A.), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący Rady nadzorczej TIM S.A.), Piotr Tokarczuk (CFO TIM S.A.), Piotr Nosal (CCO TIM S.A.), Maciej Posadzy (prezes Zarządu 3LP S.A.), Ewa Folta oraz Jan Walulik zobowiązani są do złożenia zapisów na sprzedaż akcji w ramach Wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję. Jednocześnie postanowiono, że składy zarządów TIM S.A. i 3LP S.A. pozostaną bez zmian, kontynuując realizację swoich dotychczasowych strategii, ale w ramach i przy wsparciu Grupy Würth.

Jeżeli w wyniku Wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM S.A. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza wycofać Spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zapisy do sprzedaży akcji w ramach Wezwania przyjmowane będą od 26 kwietnia do 4 lipca 2023 r. Dyspozycje sprzedaży akcji w Wezwaniu należy złożyć w swoim biurze maklerskim. Szczegóły dotyczące Wezwania znajdują się pod adresem https://wezwanie-tim.pl.

mBank S.A. i mInvestment Banking S.A. pełnią role doradców M&A i finansowych dla TIM S.A., natomiast DLA Piper doradcy prawnego.

Doradcami Grupy Würth są BNP Paribas, który pełni rolę wyłącznego doradcy M&A i finansowego, Domański Zakrzewski Palinka sp.k., która pełni rolę doradcy prawnego, EY odpowiedzialny był za finansowe i podatkowe due diligence, a Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełni rolę brokera pośredniczącego oraz doradcy transakcyjnego w Wezwaniu dla Grupy Würth.