Hossa na rynku obligacji wciąż trwa – rekordowe inwestycje Polaków w papiery dłużne

0
Paweł Opoka, dyrektor zarządzający, Aforti Holding / Grupa AFORTI
Paweł Opoka, wiceprezes zarządu Aforti Holding / Grupa AFORTI

Utrzymujący się od ponad 3 lat historycznie niski poziom stóp procentowych, przybierająca na sile dynamika wzrostu cen oraz poszerzanie oferty dostępnych obligacji skarbowych to główne powody, dla których – według ekspertów Aforti Holding – coraz więcej oszczędności trafia na rynek papierów dłużnych.

Rynkowy rekord padł w czerwcu 2018 roku. To właśnie w tym okresie sprzedaż obligacji skarbowych była najwyższa od 15 lat. Tylko w pierwszym półroczu 2018 roku Polacy zainwestowali w tę formę oszczędzania blisko 5,8 mld zł, co daje wyższą kwotę niż w całym 2016 roku, kiedy to sprzedaż obligacji szacowana była na 4,6 mld zł, w porównaniu do 6,8 mld zł w 2017 roku.

Według danych Ministerstwa Finansów tylko w samym czerwcu 2018 roku sprzedaż obligacji skarbowych przeznaczonych dla klientów detalicznych przekroczyła 1,17 mld złotych, co jest najwyższym wynikiem odnotowanym od 2003 roku. Warto również podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2018 roku łączna wartość sprzedanych obligacji skarbowych sięgnęła 5,8 mld złotych, czyli aż 84,4 proc. całości oszczędnościowych papierów dłużnych, które Polacy nabyli w całym poprzednim – najlepszym od 15 lat – roku. Wszystko wskazuje więc na to, iż również na koniec grudnia Ministerstwo Finansów pochwali się historycznie wysokimi wskaźnikami.

Do popularyzacji obligacji skarbowych w znaczący sposób przyczyniło się m.in. samo Ministerstwo Finansów, które podjęło szereg działań mających na celu rozbudowę oferty państwowych papierów dłużnych. Tym samym wymienić należy 6 i 12 letnie rodzinne obligacje przeznaczone dla beneficjentów programu 500 plus, choć trzeba jednocześnie przyznać, iż nie cieszą się one specjalną popularnością. Zdecydowanie większym sukcesem okazały się zaproponowane w ubiegłym roku 3-miesięczne papiery dłużne, które bardzo szybko stały się dogodną alternatywą dla lokat bankowych. Miesiąc temu najwyższym zainteresowanie cieszyły się z kolei 10-miesięczne obligacje premiowe, które były pilotażowym projektem zrealizowanym przez urzędników Ministerstwa Finansów.

Czytaj również:  Kurs euro i złotego w górę po zapowiedzi negocjacji handlowych UE-USA

Rosnąca popularność papierów dłużnych nie jest jednak wynikiem zmiany stosunku polskich obywateli do chęci wspierania Państwa, jak ma to miejsce chociażby w Japonii, gdzie obok skrupulatnego płacenia wszystkich podatków, za powszechny obowiązek uznaje się również zakup rodzimych obligacji. Popularyzacja rynku papierów dłużnych to raczej efekt prostego rachunku ekonomicznego, który w obecnej sytuacji makroekonomicznej uwidacznia zalety płynące z inwestycji w obligacje.