III kwartał 2023 w Grupie PTWP zgodny z planem

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP

Skuteczne reagowanie na zmienność otoczenia, odpowiednie przygotowanie na inflację i na spowolnienie gospodarcze zaprocentowały zrealizowaniem celów zakładanych przez Grupę PTWP na III kwartał br. Narastająco przychody netto ze sprzedaży oraz skonsolidowany zysk brutto ukształtowały się na dobrym poziomie. Okres od lipca do września zamknął się ostatecznie stratą netto, która wpisuje się w sezonowość prowadzonej przez Grupę PTWP działalności.

Po III kwartale 2023 r. narastająco przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 62 mln zł i były zbliżone do analogicznego okresu w 2022 r. (63,5 mln zł). Narastająco, po trzech kwartałach bieżącego roku, skonsolidowany zysk brutto wyniósł 4,6 mln zł. Wynik na koniec III kwartału br. zamknął się stratą netto w wysokości 3,4 mln zł.

Różnica między wynikiem III kwartału br. a tym z analogicznego okresu ubiegłego roku jest spowodowana specyfiką analizowanego okresu, ale także organizacją w 2022 roku jednorazowego wydarzenia – Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. Analiza wyniku za III kwartał br. z wyłączeniem tego wydarzenia pokazuje, że wartość przychodów, jak i zysk, są wyższe w 2023 roku niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

– Na rezultaty osiągane przez nas w okresie od lipca do września rzutuje sezonowość prowadzonej działalności. Lato to czas spowolnienia w organizacji wydarzeń, zarówno własnych, jak zakontraktowanych w zarządzanych przez Grupę PTWP obiektach. Sezon konferencyjny rozpoczyna się we wrześniu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach. W miesiącach letnich zmniejszają się nakłady klientów na reklamę online. Jest to także czas planowania bardzo intensywnego okresu przypadającego na jesień i zimę 2023/2024 – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. – Jestem przekonany o bardzo dobrym przygotowaniu struktur Grupy PTWP na nadchodzące miesiące. Biorąc pod uwagę zaplanowane kolejne wydarzenia, zapowiada się czas wzmożonej aktywności i bardzo efektywnych, przynoszących wyniki działań – dodaje.

Bardzo dobre wyniki w analizowanym okresie sprawozdawczym odnotowała spółka PTWP Online, odpowiedzialna za działania digitalowe w ramach Grupy. Z miesiąca na miesiąc rośną statystyki portali Grupy PTWP, które we wrześniu 2023 r. osiągnęły poziom blisko 18 milionów unikalnych użytkowników (według raportu Google Analytics). Zasięgi portali plasują je w czołówce mediów biznesowych w Polsce.

Mimo, że okres letni w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach charakteryzuje się mniejszym obłożeniem, tym razem w obiektach zagościły nowe formaty wydarzeń, w tym festiwale Jazz Around Festival oraz Summer Fog Festival 2023 czy Mistrzostwa Europy w grach e-sportowych. Od września trwa sezon konferencyjny, w obu obiektach w końcówce roku zaplanowano ponad 60 wydarzeń, wśród nich m.in. eventy targowo-konferencyjne czy kulturalno-rozrywkowe. Aktualizowane kalendarium wydarzeń dostępne jest na stronach: mckkatowice.pl oraz spodekkatowice.pl.

We wrześniu 2023 roku Grupa PTWP zorganizowała jedno wydarzenie biznesowe – Property Forum, które odwiedziło 1000 uczestników i 130 prelegentów. Letnie miesiące pozwoliły Grupie PTWP przygotować się równocześnie do bogatego sezonu eventowego i wypracować formułę takich wydarzeń, jak: PRECOP 28, Forum Rynku Zdrowia, konferencja Nowy Przemysł 4.0 połączona z targami Toolex, a także EEC Trends
czy Europejski Kongres Gospodarczy 2024.