IMC zwiększa sprzedaż, ale ceny zbóż i koszty logistyki ciążą wynikom

zboże

Grupa rolnicza IMC, notowana na warszawskiej giełdzie istotnie zwiększyła sprzedaż w pierwszym półroczu 2023 r. Wynikom spółki ciążyły jednak spadające ceny surowców rolnych oraz rosnące koszty logistyki.

Przychody spółki w pierwszej połowie 2023 r. wzrosły o 62% do 71,95 mln USD w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wynikało to ze wzrostu wolumenu sprzedaży zbóż o 77%. Jednocześnie ceny sprzedaży zbóż i roślin oleistych były niższe niż rok temu: kukurydza -9%, pszenica -29%, słonecznik -12% (r/r). Przychody z eksportu wyniosły 75%.

EBITDA IMC za pierwsze półrocze 2023 r. spadła o 41% do 17,1 mln USD, a zysk netto zmniejszył się o 45% do 6,3 mln USD. Wpływ na spadek wyników miał znaczny wzrost kosztów logistyki (+138% r/r) i niższe ceny zbóż.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2023 r. wyniosły 12,6 mln USD. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły – 2,7 mln USD. Inwestycje były ukierunkowane głównie na zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

Całkowite zadłużenie spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosło 31,5 mln USD (38,4 mln USD na dzień 31 grudnia 2022 r.).