INC przyjmuje politykę dywidendową i po raz pierwszy w historii podzieli się zyskiem

Paweł Śliwiński, prezes INC
Paweł Śliwiński, prezes INC

Zarząd INC, notowanej na GPW grupy kapitałowej specjalizującej się w doradztwie i pozyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych podmiotów, rekomenduje wypłatę pierwszej w historii spółki dywidendy. Zgodnie z propozycją zarządu do akcjonariuszy może trafić blisko 1,45 mln zł, czyli 12 groszy na jedną akcję. Zarząd przyjął również politykę dywidendową, zgodnie z którą od przyszłego roku do akcjonariuszy co roku trafiać będzie co najmniej 20 proc. jednostkowego zysku netto.

Z projektów uchwał na WZA wynika, że proponowanym dniem dywidendy jest 2 lipca 2021 r., a sama dywidenda trafi do akcjonariuszy 12 lipca 2021 r. Propozycję Zarządu musi zaakceptować Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaplanowane jest na 23 czerwca 2021 r.

Budowana od wielu lat pozycja rynkowa INC zaowocowała przyjęciem długofalowej polityki dywidendowej, która będzie obowiązywać od podziału zysku za 2021 r. Zdaniem Zarządu jest to dowód powtarzalności wyników wypracowywanych przez firmę.

– Rozwijamy się dynamicznie, ale w oparciu o solidne fundamenty. Jednym z motorów naszego rozwoju jest kompleksowy ekosystem dla finansowania innowacyjnych firm, który budowaliśmy w ostatnich latach. Składa się na niego nie tylko platforma crowdinvestingowa CrowdConnect, ale również nasza oferta dla większych firm pozyskujących kapitał na rozwój. Ważnym jej elementem jest również obszar inwestycji na etapie preIPO, który pozwala z jednej strony na wsparcie ciekawych, technologicznych projektów, a z drugiej strony na systematyczne zwiększanie wartości dla akcjonariuszy INC. Coraz większe znaczenie w wynikach spółki ma również segment usług, który systematycznie rośnie z kwartału na kwartał. Dowodem na sprawność działania tych wszystkich elementów są wyniki finansowe za ubiegły rok, który był przełomowym dla Grupy pod wieloma względami. Natomiast osiągnięcia z 2020 r. nie byłyby możliwe, gdyby nie fundamenty, które wypracowaliśmy w poprzednich latach. Dzięki nim również bardzo dobrze radzimy sobie w bieżącym roku, co pozwala nam optymistycznie spoglądać w przyszłość i nabierać pewności co do powtarzalności naszych wyników – komentuje Paweł Śliwiński, prezes Zarządu INC S.A.

W 2020 r. Grupa INC osiągnęła 19,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem, co oznacza prawie 3-krotny wzrost r/r. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 18,3 mln zł, a zysk netto 14,6 mln zł, w tym wynik przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 11,9 mln zł. Wyniki jednostkowe INC S.A. były równie wysokie: przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 14,7 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 11,4 mln zł, a zysk netto 8,9 mln zł.

– Dołączenie do grona spółek dywidendowych było jednym z naszych celów. Cieszymy się, że realizujemy te plany i pokazujemy jednocześnie, że mamy solidne fundamenty dla regularnego dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Teraz naszym kolejnym celem jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości dywidendy wypłacanej dla akcjonariuszy poprzez wypracowywanie coraz lepszych wyników finansowych  – dodaje Wojciech Iwaniuk, członek zarządu INC.

Grupa INC ma ambitne plany na cały 2021 r. W ciągu bieżącego roku chce wprowadzić na giełdę około 20 spółek. Dotychczas w 2021 r. INC S.A. jako autoryzowany doradca w debiutach na NewConnect wspierała 5 spółek, podczas gdy w ubiegłym roku było to 6 spółek. Celem należącego do  Grupy INC Domu Maklerskiego INC jest realizacja dla klientów ofert publicznych o wartości ponad 100 mln zł w całym 2021 r.

Model biznesowy Grupy INC opiera się na działalności w trzech obszarach biznesowych: usługi doradcze, oferowanie instrumentów finansowych oraz inwestycje na rynku kapitałowym.