Lenovo ogłasza rekordowe wyniki finansowe za rok fiskalny 2020/21

lenovo wyniki finansowe

Rekordowe wyniki za czwarty kwartał i nowy kamień milowy w rozwoju Lenovo – ponad 60 miliardów dolarów przychodów i najwyższe w historii firmy zyski w skali roku.

Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) przedstawiła dziś rekordowe wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok fiskalny, wykazujące nadzwyczajny wzrost we wszystkich obszarach działalności grupy. Wyniki finansowe pokazują wyraźnie, że grupa jest odporna na rynkowe zawirowania i może kontynuować zrównoważony, konsekwentny i trwały rozwój poprzez dalszą dywersyfikację i transformację działalności, zgodnie ze strategią korporacyjną 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure i Smart Verticals).

W czwartym kwartale przychody Lenovo wzrosły o 48% rok do roku do 15,6 mld USD. Stopa wzrostu zysku odnotowała najwyższy poziom od dwóch lat. Zysk brutto wyniósł 380 mln USD, a zysk netto, 260 mln USD, co oznacza wzrost, odpowiednio, o 392% i 512%. Wyniki czwartego kwartału zamknęły rekordowy rok, a roczne przychody grupy przekroczyły poziom 60 mld USD, czyli o ponad 10 mld USD więcej niż w poprzednim roku obrotowym. Zysk rósł jeszcze szybciej i wyniósł prawie 1,8 mld USD brutto i 1,2 mld USD netto. Obie te wartości wzrosły o ponad 70% rok do roku.

Zarząd Lenovo ogłosił, że wysokość końcowej dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku wyniesie 3,09 centów dolara amerykańskiego lub 24 centy dolara hongkońskiego na akcję.

Wybrane dane finansowe:

  R 20/21

w mln USD

R 19/20

w mln USD

Zmiana

 

  IV kw. 20/21

w mln USD

IV kw. 19/20

w mln USD

Zmiana

 

Przychody grupy 60 742 50 716 20% 15 630 10 579 48%
Zysk brutto 1 774 1 018 74% 380 77 392%
Zysk netto

(zysk akcjonariuszy)

1 178 665 77% 260 43 512%
   
Podstawowy zysk na akcję (w centach USD) 9,54 5,58 3,96 2,19 0,36 1,83

 

Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny grupy: 

Rekordowe wyniki w czwartym kwartale są napędzane dwucyfrowym wzrostem przychodów, które są odnotowane jednocześnie we wszystkich podstawowych obszarach działalności Lenovo:

 • Ostatni kwartał był dla działu PC and Smart Devices (PCSD) najlepszym czwartym kwartałem w historii. Osiągnięto 12,4 mld USD przychodu, wzrost o 46% rok do roku i rentowność na rekordowo wysokim poziomie 6,7%.
 • We wszystkich regionach odnotowano wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów z segmentów PCSD, a wielkość sprzedaży komputerów osobistych Lenovo wzrosła bardziej niż cały rynek, co jeszcze bardziej umacnia firmę na pozycji lidera w sprzedaży komputerów osobistych.
 • Czwarty kwartał okazał się też przełomowy dla tabletów – dostawy wzrosły o 157% rok do roku, czyli około trzy razy szybciej niż rynek.
 • Imponujące tempo wzrostu i wielkości sprzedaży w segmencie premium (gaming, laptopy Thin & Light, produkty z linii Chromebook i Visuals) nadal przewyższają wskaźniki rynkowe w tym zakresie i zapewniają silne dwu- lub trzycyfrowe wskaźniki wzrostu.
 • Przychody działu Mobile Business Group (MBG) odnotowały ogromny wzrost rzędu 86% rok do roku, osiągając wartość 1,54 mld USD, w tym 21 milionów USD dochodu przed opodatkowaniem – rekordowy poziom od czasu przejęcia Motoroli.
 • Rozwój relacji z operatorami i bogate portfolio produktów, w tym produktów 5G, pozwoliły Lenovo osiągnąć trzycyfrowy wzrost sprzedaży smartfonów w Ameryce Północnej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.
 • Udział Lenovo w rynku smartfonów w naszym tradycyjnym bastionie w Ameryce Łacińskiej osiągnął rekordowy poziom prawie 21%.
 • Przychody Data Center Gropu (DCG) są także imponujące, wzrost o 32% rok do roku pozwolił osiągnąć poziom 1,6 mld USD, co stanowi piąty kwartał z rzędu, w którym przychody tej jednostki osiągają wyniki lepsze niż wskaźniki rynkowe. Jednocześnie rentowność poprawiła się o 4,4 punktu rok do roku.
 • Działalność dostawców usług chmurowych wzrosła o 73% rok do roku i osiągnęła 61-punktową przewagę w stosunku do rynku.
 • Największe w historii przychody w czwartym kwartale zostały też osiągnięte w segmencie serwerów, pamięci masowych, infrastruktury definiowanej programowo, oprogramowania oraz rozwiązań HPC oraz sztucznej inteligencji (AI). Szczególnym zainteresowaniem cieszył się segment tradycyjnej pamięci masowej, w którym odnotowano wzrost o 73% rok do roku.
 • W rozwijającym się dopiero segmencie technologii Edge także dało się zauważyć silne oznaki przyszłego wzrostu.
 • Działy Lenovo zajmujące się inteligentną transformacją również znajdują się w punkcie szczytowego rozkwitu, napędzanego przez nadal utrzymujący się silny wzrost przychodów* ze sprzedaży usług oraz oprogramowania, który podniósł się o 44% rok do roku. Przychody* z usług zarządzanych (DaaS, TruScale) wzrosły prawie dwukrotnie, a przychody* z rozwiązań wzrosły o 65% rok do roku.

Kamień milowy w historii Lenovo został osiągnięty dzięki wykorzystaniu naszych podstawowych kompetencji, które obejmują jasno określoną strategię, innowacyjne produkty, doskonałość operacyjną i model łączenia globalnego i lokalnego podejścia do biznesu.

 • Po raz pierwszy przychody Grupy Lenovo przekroczyły 60 mld USD, powiększając się o ponad 10 mld USD, czyli 20%, rok do roku w ciągu zaledwie 12 miesięcy.
 • Działy Intelligent Devices Group (PCSD i MBG) oraz Data Center Group osiągnęły wzrost przychodów odpowiednio o 20% i 15%.
 • Nadal trwa proces transformacji grupy w działalność opartą w znacznym stopniu na usługach. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług rosły dwa razy szybciej niż całkowite przychody Grupy Lenovo, o prawie 40% rok do roku, osiągając rekordowy poziom 4,9 mld USD, co obecnie stanowi 8%* przychodów Grupy.

Najważniejsze informacje operacyjne

 • 1 kwietnia 2021 r. Grupa Lenovo połączyła zespoły i zasoby związane z usługami oraz rozwiązaniami całej grupy w specjalny dział Solutions & Services Group (SSG). Dział ten dodatkowo wzmocni naszą ofertę usług towarzyszących, zwiększy wskaźnik sprzedaży oprogramowania towarzyszącego, ulepszy i rozszerzy zakres usług zarządzanych oraz opracuje rozwiązania, które będzie można w powtarzalny sposób wdrażać w kluczowych branżach wertykalnych.
 • Globalny łańcuch dostaw Grupy Lenovo pozostaje najlepszy w swojej klasie, a jego zasięg rozszerza się właśnie o nową fabrykę Lenovo budowaną na Węgrzech, która osiągnie pełną operacyjność pod koniec 2021 roku. Niedawno firma Gartner uwzględniła Lenovo na liście 25 firm z najlepszymi łańcuchami dostaw na świecie, wyróżniając ją za znakomite wyniki w zakresie transformacji biznesowej zorientowanej na klientów, a także wykorzystywanie zaawansowanych technologii, takich jak 5G, blockchain i sztuczna inteligencja w celu optymalizacji dostaw produktów i rozwiązań dla klientów na 180 rynkach.
 • Tempo postępu i realizacji ambicji grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju utrzymuje się na wysokim poziomie, przy czym emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 zostały zmniejszone o 92% w ciągu ostatniej dekady. Lenovo wyznaczyło również nowe, bardzo ambitne cele oparte na danych naukowych na 2030 rok, aby jeszcze bardziej przyspieszyć redukcję emisji. Osiągnięcia Lenovo zyskały też uznanie firmy Corporate Knights, która uwzględniła grupę w swoim rankingu 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie.
 • Firma została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie przez Boston Consulting Group – zajmując 25 miejsce w pierwszej pięćdziesiątce rankingu.

Prognoza biznesowa

Wyzwania z roku obrotowego 2020/21 utrzymują się w różnym zakresie także w roku bieżącym. Niemniej jednak, mimo przyspieszenia trwałych zmian rynkowych w ciągu ostatniego roku, perspektywy Lenovo na resztę roku 2021 oraz rok obrotowy 2021/22 pozostają pozytywne. W ostatnim roku zmiany rynkowe napędzały trzy główne trendy, które Lenovo wykorzystuje do rozwoju własnej działalności. Po pierwsze, nastąpiła modernizacja konsumpcji mediów i informacji – klienci spędzają więcej czasu, korzystając z urządzeń elektronicznych, więcej ich kupują i częściej je aktualizują. Po drugie, nastąpiła modernizacja infrastruktury, w wyniku której klienci przechodzą z etapu kupowania produktów do obsługi centrów danych do zakupu kompletnych rozwiązań infrastrukturalnych. Wreszcie nastąpiła też modernizacja aplikacji – inteligentna transformacja, wspierana przez sztuczną inteligencję, staje się rzeczywistością dzięki znacznie przyspieszonej cyfryzacji. Potwierdzone osiągnięcia Lenovo w zakresie realizacji założeń i zadań, model operacyjny łączący globalne i lokalne podejście oraz nowa struktura organizacyjna dostosowana do wspomnianych powyżej trendów sprawiają, ze grupa jest jeszcze lepiej przygotowana do osiągnięcia długofalowego, zrównoważonego wzrostu.

* należne przychody

GRUPA LENOVO PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za kwartał i rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 r.

(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

    IV KW. 20/21 IV KW.

19/20

 

ZM R/R

   

R 20/21

 

R 19/20

 

ZM R/R

Przychody   15 630 10 579 48%   60 742 50 716 20%
Zysk brutto   2 688 1 861 44%   9 768 8357 17%
Marża zysku brutto   17,2% 17,6% (0,4) pkt.   16,1% 16,5% (0,4) pkt.
Koszty operacyjne   (2 209) (1 695) 30%   (7 588) (6 918) 10%
Stosunek kosztów do przychodów   14,1% 16,0% (1,9) pkt.   12,5% 13,6% (1,1) pkt.
Zysk operacyjny   479 166 188%   2 180 1 439 52%
Inne koszty pozaoperacyjne – netto   (99) (89) 11%   (406) (421) (3)%
Zysk brutto   380 77 392%   1 774 1018 74%
Opodatkowanie   (95) (14) 585%   (461) (213) 116%
Zysk za okres/rok   285 63 350%   1 313 805 63%
Udziały niekontrolujące   (25) (20) 20%   (135) (140) (3)%
Zysk przypadający na akcjonariuszy   260 43 512%   1 178 665 77%
Zysk na akcję (w centach USD)
Podstawowy
Rozwodniony
  2,19
1,94
0,36
0,35
1,83
1,59
  9,54
8,91
5,58
5.43
3,96
3.48