Inflacja mocno przyspiesza. W październiku wyniosła 6,8% rok do roku

polska raport

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8% (wskaźnik cen 106,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0).

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych
* Dane ostateczne z wyjątkiem informacji opracowanej według szybkiego szacunku w październiku 2021 r.
Źródło danych GUS