Inflacja spadła w czerwcu z 13% do 11,5%

polska

Według najnowszych danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5% (wskaźnik cen 111,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).

Tablica 1. Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 06 2023
06 2022=100 05 2023=100
OGÓŁEM 111,5 100,0
Żywność i napoje bezalkoholowe 117,8 99,7
Nośniki energii 118,0 99,7
Paliwa do prywatnych środków transportu 82,0 99,1

Wykres 1. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnycha w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %)

Źródło danych GUS
Źródło danych GUS