Inicjatywa Trójmorza może wesprzeć rozwój infrastruktury transportowej

0

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej należące do regionu Trójmorza stanowią 28% terytorium UE i 22% jej ludności, ale zaledwie 10% PKB. Inicjatywa Trójmorza stwarza szansę na ułatwianie inwestycji i zwiększenie wzrostu gospodarczego w regionie. Jednym z głównych wyzwań jest finansowanie infrastruktury transportowej. W ostatnich latach ponad 150 mld euro zostało wydanych na ten cel z funduszy UE, do 2025 r. potrzebnych jest jednak kolejne 615 mld euro – wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Altantic Council „Droga przyszłości – rozwój infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej ”.

Jak wynika z raportu PwC i Atlantic Council „Droga przyszłości – rozwój infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej” (ang. The Road Ahead – CEE transport infrastructure dynamics), kraje Europy Środkowo-Wschodniej połączone szlakami pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym stanowią 28% terytorium Unii Europejskiej, 22% jej ludności, ale jedynie 10% PKB. Region ten zmaga się z wieloma wyzwaniami, z których najpoważniejszym jest finansowanie infrastruktury transportowej. Potrzeby są bardzo duże, bo pomimo wydanych na ten cel w ostatnich latach ponad 150 mld euro z funduszy strukturalnych UE i dodatkowego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do 2025 wymaganych jest kolejne 615 mld euro.

Odpowiedzią na tego typu wyzwania może być Inicjatywa Trójmorza, stwarzająca szansę na znalezienie wspólnych rozwiązań w zakresie ułatwiania inwestycji i rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z głównych celów Inicjatywy jest nawiązanie bliskich połączeń między krajami wzdłuż korytarza Północ – Południe, a infrastruktura transportowa jest jednym z kluczowych elementów takiego korytarza. Raport PwC i Atlantic Council stanowi analizę obecnej sytuacji w tym obszarze, z uwzględnieniem kontekstu politycznego, regulacyjnego i finansowego, oraz szereg rekomendacji, które mogą przyspieszyć rozwój.

„Pomimo postępu w ostatnich latach, w Europie Środkowo-Wschodniej nadal istnieje zapotrzebowanie na efektywniejszą i nowoczesną infrastrukturę transportową, aby wspierać nasze aspiracje związane z rozwojem. W ciągu najbliższych 5 lat spodziewany jest wzrost rynku budowlanego w regionie na poziomie 3,1%, to więcej niż w Europie Zachodniej. Aby ten scenariusz się spełnił, musimy nadal przyciągać inwestycje, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. Istnieje kilka przykładów prywatnych inwestorów podejmujących istotne projekty w zakresie infrastruktury transportowej w naszym regionie. Niemniej jednak, Europa Środkowo-Wschodnia jest postrzegana jako bardziej ryzykowna dla inwestycji niż Europa Zachodnia, dlatego tak ważne jest przygotowywanie projektów o zrównoważonym wskaźniku zwrotu ryzyka. Dotyczy to wszystkich krajów regionu, a inicjatywy takie jak Inicjatywa Trójmorza mogą przynieść wzrostu zaufania w oczach inwestorów, wykazując wspólną wizję i wolę podejmowania dużych projektów” – Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider zespołu Capital Projects & Infrastructure w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj również:  Przygotuj się na przyszłe dane makroekonomiczne 20.04.2018