Zaangażowanie InnoEnergy jest częścią szerzej zakrojonej rundy pozyskania finansowania, w ramach której Hardt wciąż poszukuje inwestorów. – Cieszymy się ze wsparcia, jakie otrzymaliśmy od InnoEnergy. Dzięki temu nadszedł nowy etap w rozwoju hyperloopa w Europie i podkreślone zostało znaczenie, a także wysoka potrzeba inwestycji w rozwój czystszej, lepszej alternatywy dla transportu długodystansowego. Wierzymy, że zachęci to również innych inwestorów do przyłączenia się do obecnej rundy inwestycyjnej – komentuje Tim Houter, CEO w Hardt Hyperloop.

Zrównoważona alternatywa

Jednym z kluczowych elementów agendy Unii Europejskiej jest sprawienie, by sektor transportu był bardziej ekologiczny. Biorąc pod uwagę niedawne dyskusje na temat gwałtownego wzrostu ruchu lotniczego, hyperloop jest coraz częściej wymieniany jako czysta alternatywa. – Hyperloop wykorzystuje czystą energię i jest idealny dla osób dojeżdżających do pracy między głównymi miastami europejskimi. Ze względu na rosnący ruch lotniczy oraz związaną z tym emisję CO2, niezwykle ważne jest, aby rozwój tej technologii przyniósł dodatkowy impuls do przyspieszenia wdrożenia jej w Europie – mówi Lucienne Krosse z InnoEnergy.

Europejskie konsorcjum hyperloopowe

W kwietniu br. Hardt wraz z Royal BAM Group, Tata Steel oraz Royal IHC, zainicjował konsorcjum koncentrujące się na rozwoju technologicznym hyperloopa. Obejmuje ono kluczowych graczy sektora przemysłowego, w tym DB Engineering & Consulting, Continental i Engie Laborelec. – Konsorcjum to wspólne działanie partnerów przemysłowych na rzecz realizacji hyperloopa. Współpraca na tym poziomie ma kluczowe znaczenie, dlatego jesteśmy dumni z dołączenia nowych członków – dodaje Tim Houter.