innogy Polska będzie kupować więcej energii elektrycznej z farm wiatrowych

wiatraki
  • innogy Polska S.A. nawiązała współpracę z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym Mosty Sp. z o.o. sp. k. -właścicielem farm wiatrowych – w zakresie zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • Dzięki współpracy innogy zwiększy udział zielonej energii w miksie energetycznym sprzedawanym swoim Klientom
  • Umowa to element długofalowej polityki Grupy innogy, która od lat aktywnie uczestniczy w transformacji polskiego rynku energetycznego

Umowy podpisane między innogy Polska S.A. a Elektrownią Wiatrową Zonda Sp. z o.o. oraz Elektrownią Wiatrową EOL Sp. z o.o., których właścicielem jest WPM Mosty Sp. z o.o. sp. k., pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii, a także zdywersyfikują bazę dostawców energii. Jednocześnie, dzięki zawartym kontraktom, innogy Polska S.A. może zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych co pozwoli w najbliższym roku zapewnić zieloną energię elektryczną kolejnym 40 tysiącom gospodarstw domowych w całej Polsce.

innogy Polska z roku na rok sukcesywnie zwiększa ilość energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Oprócz nabywania energii pochodzącej z farm wiatrowych Grupy, innogy Polska równie aktywnie działa na rynku hurtowym, intensyfikując zakupy bezpośrednio od wytwórców energii elektrycznej – komentuje Piotr Grzejszczak, Senior Manager z innogy Polska S.A.

W kolejnych latach Grupa innogy będzie kontynuować strategię polityki współpracy z wytwórcami energii elektrycznej, zarówno w przypadku małych instalacjach biogazowych czy kogeneracyjnych, jak również i z podmiotami będącymi zarządcami dużych farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania Klientów, firma oferuje również szereg produktów i usług umożliwiających efektywne korzystanie z energii elektrycznej.