Innowacje w energetyce determinowane przez rynkowe trendy

0

Większa presja na efektywność operacyjną, rosnąca świadomość odbiorców oraz gwałtowny postęp cyfryzacji to główne trendy, które wpływają na sektor energetyczny.  Rewolucyjne zmiany w tradycyjnych spółkach częściej niż rynkowi regulatorzy wymuszają dziś klienci i nowi gracze. O tych zagadnieniach dyskutowali eksperci podczas panelu Regulacje czy innowacje? Co tak naprawdę zmienia sektor energetyczny? w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Żyjemy w okresie dynamicznych zmian. Spółki takie jak Amazon w handlu, Ryanair w lotnictwie, Uber w transporcie czy Airbnb w branży hotelarskiej, zrewolucjonizowały obszary biznesowe, w których funkcjonują. Energetyka nie jest wyjątkiem – takich zmian jak obecne, sektor nie przeszedł od dziesięcioleci. Regulacje doprowadziły do liberalizacji rynku, rozdzielenia działalności monopolistycznej od konkurencyjnej i powstania nowych podmiotów. Świadome działania decydentów wpłynęły na uprzywilejowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemach krajowych, co przyciągnęło nowych inwestorów. Roczne, globalne, wydatki inwestycyjne w sektor czystych technologii już w 2011 roku przekroczyły 300 mld USD.

Presja na efektywność

Postępująca integracja rynków energii w Unii Europejskiej zwiększa konkurencję i promuje kraje z wysokim udziałem OZE. Polityka klimatyczna wpływa na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z tradycyjnych źródeł przez zwiększanie się kosztów zakupu pozwoleń na emisję CO2 i znaczne nakłady na dostosowanie elektrowni do zaostrzonych wymagań emisyjnych. Tym samym regulacje na szczeblu unijnym i krajowym powodują wywieranie presji na spółki energetyczne w zakresie poprawy efektywności operacyjnej.

– Nowe technologie wytwarzania, takie jak elektrownie wiatrowe czy słoneczne, obniżyły koszty krańcowe produkcji energii elektrycznej praktycznie do zera. Jednostkowe koszty wytwarzania obniżają się wraz z rozwojem rynku. Od 2008 do 2013 roku koszty energii z turbin wiatrowych obniżyły się o ponad 30%, a ogniw paneli fotowoltaicznych o ponad 80%. Technologie rozproszone stały się na tyle masowe, że w wielu miejscach na świecie osiągnęły poziom tzw. „grid parity”. Oznacza to, że koszt dostarczenia zielonej energii stał się niższy niż tradycyjnej – mówi Jarosław Wajer, Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego EY.

Czytaj również:  Ropa naftowa wciąż drożeje. Polska gospodarka u szczytu koniunktury?

Nowe inwestycje w czysta energie.jpg

Oczekuje się, że przed rokiem 2020 koszt energii ze źródeł rozproszonych będzie niższy od energii z sieci w całych Stanach Zjednoczonych. Masowa instalacja inteligentnych liczników diametralnie zmienia podsektor dystrybucji oraz obrotu i staje się furtką dla nowych produktów. Świętym Graalem energetyki może się okazać jedna z technologii magazynowania energii, nad którymi pracują zarówno naukowe jak i korporacyjne ośrodki badawcze.

Świadomy odbiorca