Intralogistyka w biznesowych rankingach

fot-_still_3

W styczniu ukazały się liczne zestawienia przedsiębiorstw, które najlepiej radziły sobie w ostatnich latach. W rankingach „Diamenty Forbesa” oraz „Gazele Biznesu” nie zabrakło przedstawicieli branży intralogistycznej. Prestiżowy ranking „Diamenty Forbesa” jest owocem współpracy magazynu oraz firmy konsultacyjnej Bisnode Polska.

Brane są w nim pod uwagę podmioty, które osiągnęły w 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 5 mln złotych. Spośród nich wybierane są te przedsiębiorstwa, których wartość rok do roku w okresie 2010-2012 rosła o co najmniej o 15%. Wycen dokonuje się metodą szwajcarską, uwzględniającą zarówno majątek, jak i dochody firm obliczone na podstawie przekazywanych do urzędów danych. Do zestawienia trafiają więc podmioty obiektywnie stabilne, wiarygodne i charakteryzujące się wysoką płynnością bieżącą.

Z kolei w zestawieniu „Gazele Biznesu” przygotowywanym od 2000 roku przez Puls Biznesu i wywiadownię gospodarczą Coface Poland znalazły się natomiast firmy, które w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw rozwijają się najdynamiczniej i w ostatnich 3 latach odnotowywały wyłącznie wzrosty w zakresie przychodów ze sprzedaży.

W obydwu rankingach znalazł się STILL Polska – producent wózków widłowych i systemów intralogistycznych. – Mimo, że w branży maszyn i urządzeń budowlanych, drogowych i komunalnych liderzy notują straty, STILL Polska systematycznie notuje wzrosty sprzedaży i obrotów. Ostatni czas dla biznesu nie był łatwy i obronną ręką przeważnie wychodzili z niego najsilniejsi gracze. Nam udało się znacząco umocnić swoją wartość na rynku a także wypracować satysfakcjonujące zyski.– mówi Borys Wochna, Prezes Zarządu w STILL Polska. – Jesteśmy dumni, że zaufanie naszych klientów znajduje potwierdzenie w opiniach niezależnych ekspertów – dodaje Borys Wochna.

Fakt, że firma reprezentująca branżę intralogistyczną znalazła się w dwóch bardzo znaczących zestawieniach biznesowych to dobry zwiastun dla wszystkich jej przedstawicieli. Dowodzi bowiem, że nawet w trudnych czasach, możliwy jest w tym segmencie sukces i ciągły rozwój.