Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje Cavatina Holding

Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding
Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding

W czwartek, 8 lipca zakończyła się budowa księgi popytu na akcje Cavatina Holding. Cena emisyjna akcji została ustalona na 25 zł, inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje, a wartość całej Oferty wyniesie 187,5 mln zł.

– Sprzedaż wszystkich oferowanych akcji jest dla nas wielkim osiągnięciem, otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające, a obawy o rozwój pandemii miały wpływ na percepcję inwestorów – mówi Rafał Malarz, Prezes zarządu Cavatina Holding.

Spółka, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, na podstawie procesu budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustaliła ostateczną liczbę emitowanych akcji na 7 500 000 sztuk, a cenę emisyjną na 25 zł.  Do inwestorów instytucjonalnych trafi około 88 proc. oferowanych akcji, a pozostałą część obejmą inwestorzy indywidualni. Wartość free-float po transakcji wyniesie 30,12% w podwyższonym kapitale.

Środki pozyskane z Oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a Współprowadzącym Księgę Popytu Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao. Doradcą prawnym w procesie jest Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Przydział akcji jest zaplanowany na 15 lipca, a debiut na GPW około tygodnia później.