Iwona Słomska dołączyła do zarządu Kredyt Inkaso SA

Kredyt Inkaso – Iwona Słomska
Iwona Słomska - Kredyt Inkaso

Do zarządu Kredyt Inkaso SA dołącza Iwona Słomska, menedżerka o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami. Wesprze władze spółki w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, komunikacją korporacyjną, compliance, zarządzaniem projektami, procesami oraz zmianą.
W dniu 17 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso podjęła decyzję o powołaniu Iwony Słomskiej w skład zarządu spółki. W randze wiceprezes tego organu odpowiadać będzie za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kształtowanie kultury organizacyjnej w ramach grupy kapitałowej, strategię komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, compliance, zarządzanie projektami, procesami oraz zmianą.
„Cieszę się, że doświadczenie, jakie zdobyłam przez lata pracy w branży zarządzania wierzytelnościami będę mogła wykorzystać w spółce o tak dużym potencjale. Zdecydowałam się na ten krok, bo zespół zarządowy, do którego dołączam, jest naprawdę zgrany i doskonale komplementarny. Wierzę, że dobrze będę do niego pasować i wspólnie przyspieszymy rozwój spółki. Zarówno Kredyt Inkaso, jak i cała branża po ostatnich latach turbulencji, najlepsze czasy mają jeszcze przed sobą. Chciałabym uczestniczyć w tym wyzwaniu i maksymalizować jego efekty.
Jednocześnie chcę współtworzyć firmę z wyjątkową kulturą organizacyjną – atrakcyjną dla partnerów i pracowników ceniących sobie zarządzanie przez wartości, etyczne rozwiązania biznesowe, transparentną komunikację, rozwój osobisty i szacunek dla naszych klientów (osób zadłużonych). Wierzę, że takie podejście do biznesu zawsze procentuje wzmocnieniem pozycji rynkowej i lepszymi niż oczekiwane wynikami finansowymi” – powiedziała Iwona Słomska, wiceprezes zarządu Kredyt Inkaso SA.

„Wsparcie, jakie otrzymujemy wraz z pojawieniem się Iwony Słomskiej na pokładzie Kredyt Inkaso pomoże nam jako spółce w pełni wykorzystać perspektywy stojące przed branżą zarządzania – zarówno w Polsce, jak i na naszych rynkach zagranicznych. Osoba o tak wyjątkowej znajomości branży i tak szerokim doświadczeniu w zarządzaniu organizacjami o międzynarodowym zasięgu stanowi świetne uzupełnienie naszego zespołu. Z takim zarządem w komplecie nabieramy wiatru w żagle i stawiamy sobie ambitne cele biznesowe. Zwłaszcza, że w misji tej uczestniczy również grono zdolnych i mocno zaangażowanych menedżerów wszystkich szczebli. Mam poczucie, że z takim zespołem można przenosić góry” – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso SA.

Warto zauważyć, że wraz z powołaniem Iwony Słomskiej w skład zarządu Kredyt Inkaso w organie tym osiągnięta została pełna równowaga w zakresie reprezentacji kobiet i mężczyzn. Jest to obecnie jedyny podmiot z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, w którym kobiety zajmują 50 proc. stanowisk w zarządach spółki. Sytuacja ta jest także wyjątkowa dla spółek z rynku kapitałowego.
Iwona Słomska jest menadżerką z bogatą znajomością branży zarządzania wierzytelnościami. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako dziennikarka radiowa, następnie zarządzała działaniami public relations i marketingu w bankach (GBPZ, BWE) oraz instytucjach pożyczkowych (SKK Kredyt). W latach 2004-2020 związana była z Grupą KRUK SA – liderem w branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Początkowo jako dyrektor departamentu marketingu i PR, a od 2009 r. jako członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, PR, obsługę prawną, compliance, ochroną danych osobowych, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem. Nadzorowała w tym zakresie zarówno rynek polski, jak i 6 rynków zagranicznych, na których Grupa KRUK działała operacyjnie. Specjalizuje się także w doskonaleniu procesów biznesowych, zarządzaniu kulturą organizacyjną oraz w zakresie rozwoju osobistego pracowników i menedżerów.

Iwona Słomska ukończyła studia magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykształcenie wzbogacała w Polsko-Amerykańskim Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu (na Politechnice Wrocławskiej). Uzyskała dyplom MBA Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University (USA). Płynie porozumiewa się w języku angielskim.