Izba Skarbowa w Gdańsku odda spółce Polnord ponad 3 mln zł nadpłaconego podatku

0

Izba Skarbowa w Gdańsku wydała decyzję o zwrocie nadpłaconego podatku  spółce Polnord za 1999 r. Deweloper otrzyma zwrot wpłaconych kwot wraz z oprocentowaniem nadpłaty w szacowanej wysokości ok. 3.277.317 zł.

Zobowiązanie podatkowe, które podlega zwrotowi związane było z kosztami poniesionymi przez spółkę Budownictwo Energetyczne „ENERGOBUDOWA” S.A., z którą Polnord S.A. połączył się w 2003 roku.  W 2006 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej podjął decyzję o wyłączeniu z rachunku podatkowego części kosztów poniesionych przez Energobudowa S.A. w 1999 roku, zobowiązując Polnord S.A., jako następcę prawnego spółki do uregulowania zobowiązania podatkowego powstałego w wyniku tej decyzji. Polnord S.A. wielokrotnie odwoływał się od tych decyzji, wskazując m.in. na przedawnienie zobowiązań z 1999 roku.

W związku z wydanym w dniu 8 października 2013 r wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego SK 40/12 będącym podstawą do wznowienia postępowania dotyczącego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. Polnord uzyskał możliwość ubiegania się o zwrot przedawnionego zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką przymusową.

Decyzją z 20 lutego 2017 roku Izba Skarbowa w Gdańsku potwierdziła stanowisko dewelopera, że zobowiązanie za 1999 r. przedawniło się, wydając stosowną i prawomocną decyzję o zwrocie nadpłaconego podatku wraz z odsetkami.

Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych wynosi ok. 1,4 mln zł, natomiast odsetki 1,7 mln zł, co da łącznie kwotę 3,2 mln zł.

Cieszę się, z pozytywnego dla nas rozwiązania tej sprawy – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA. Decyzja gdańskiej Izby Skarbowej jest w pewnym sensie symboliczna, pokazuje bowiem, że przedsiębiorcy nie są na bezwzględnie straconej pozycji w sporze z urzędnikami skarbowymidodaje Prezes Polnordu.

Czytaj również:  Polnord wdraża nowy plan działania spółki