Jak pandemia wpłynęła na postrzeganie przedsiębiorczości przez młodych ludzi w Polsce?

biznes plan

Jak młode pokolenie postrzega przedsiębiorczość? Czego szuka i jakie szanse widzi dla siebie w prowadzeniu własnego biznesu? Jakie przewagi przyniosły mu przemiany okresu pandemii? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące postrzegania przedsiębiorczości przez młodych ludzi przynosi, oparty na Badaniu Ipsos Global Omnibus, Globalny Raport Przedsiębiorczości Amway, który skomentowała dr Anna Czarczyńska z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego.

Ograniczenia, z którymi mamy do czynienia w związku z pandemią, spowodowały wiele zmian rynkowych, w tym wymusiły na przedsiębiorstwach przyspieszoną cyfryzację.

Pandemia stworzyła nową rzeczywistość, która szczególnie dla ludzi młodych jest nową normalnością – mówi dr Anna Czarczyńska z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. – Rzesze pracowników w przyspieszonym tempie uczyły się nowych technologii i przestawiały na pracę zdalną, traktując kolejne lockdowny jako okres wyjątkowy. Generacja młodych natomiast odkryła nowe zastosowania dla swoich wrodzonych kompetencji technologicznych.

Młodzi ludzie, wg Globalnego Raportu Przedsiębiorczości Amway (skr. AGER), są dużo bardziej otwarci na własny biznes. Aż 62% osób poniżej 35. roku życia uznało prowadzenie działalności za pożądane, a tylko 38% w grupie 35+.

Jak zauważa dr Anna Czarczyńska: Ponad połowa planuje wykorzystać do tego celu narzędzia internetowe i media społecznościowe, zresztą podobnie jak pozostałe badane kraje europejskie, pokazując wyjątkową spójność postaw przedsiębiorczych nowego pokolenia nad granicami.

Biorąc pod uwagę ogół społeczeństwa, zainteresowanie poszczególnymi kanałami sprzedaży, według raportu AGER, pozostało na tym samym poziomie , jednak od 2019 roku znacząco spadło zainteresowanie freelancingiem – w grupie poniżej 35. roku życia – z 63% do 43%. Dr Anna Czarczyńska podkreśla:

Pokolenie 35 minus w znacznie większym stopniu stawia na e-commerce (66%), media społecznościowe (64%), freelancing (63%), sprzedaż bezpośrednią (53%), ale również przez Internet (52%) oraz działania w kategorii influencer (49%), to około półtora raza wyższe wskazania niż w grupie starszych generacji. Najmniej zróżnicowane jest nastawienie na biznes tradycyjny 58% dla 35- i 46% dla 35+, ale i tu widać bardziej odważną postawę przedsiębiorczą i lepsze przewidywanie nisz rynkowych w grupie młodszej wiekowo.

Jak pokazuje Globalny Raport Przedsiębiorczości Amway, główną barierą w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej pozostaje brak kapitału, a w drugiej kolejności – strach przed porażką. Jeśli zaś chodzi o korzyści, młodzi ludzie podczas pandemii zmienili nieco ich postrzeganie. W porównaniu rok do roku, więcej osób 35- uważa, że własna działalność gospodarcza zapewnia możliwość uzyskania dodatkowych przychodów (wzrost z 59 do 65%), pozwala na wsparcie biznesu poprzez media społecznościowe (wzrost z 26 do 33%) oraz że umożliwia ciągłą naukę i rozwój (wzrost z 29 do 38%). Spadło natomiast wśród młodszego pokolenia przekonanie, że prowadzenie biznesu daje większą kontrolę nad swoim harmonogramem (z 54 do 41 % rok do roku) i pozwala być samemu sobie szefem (spadek z 65 do 59%).

Dr Anna Czarczyńska wskazuje na zmianę priorytetów i oczekiwań młodych przedsiębiorców: To czego młode pokolenie szuka w działalności biznesowej to przede wszystkim wolność rozwoju osobistego, wolność wyboru projektu pozwalającego na realizację swoich pasji, wolność poszukiwania źródeł dochodu, ale też wolność zarządzania swoim czasem. Główne bariery wejścia na rynek ze swoim pomysłem to głównie brak dostępu da kapitału, ale w odróżnieniu od starszych generacji dla młodych barierą nie jest brak kompetencji, bo te w zdigitalizowanym świecie stały się bardziej demokratyczne, znosząc wymogi związane z wykształceniem, miejscem zamieszkania czy klasycznie rozumianym majątkiem. Młodzi czują że mogą i że to jest właśnie ich moment na start.

Czym jest AGER?

Raport AGER (Amway Global Entrepreneurship Report) jest międzynarodowym projektem badającym postrzeganie przedsiębiorczości w społeczeństwie. Najnowsza, IX edycja pokazuje, jak zmieniło się postrzeganie kwestii posiadania i prowadzenia własnej firmy w kontekście społecznym, gospodarczym i zawodowym w rzeczywistości  determinowanej trwającą pandemią COVID-19. W ramach badania Ipsos Global Omnibus przeprowadzonego w 12 europejskich krajach, przebadano ponad 12 tys. respondentów, w Polsce badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób.
W raporcie zaprezentowano wyniki ankiet badających nastroje i postawy biznesowe przed pandemią (rok 2019 – ankietowani udzielili wtedy odpowiedzi na pięć pytań) oraz w trakcie jej trwania (w 2020 roku poproszono ich o ponowne udzielenie odpowiedzi na dwa pytania), co pozwoliło stworzyć unikatowy obraz dynamicznie zmieniających się preferencji w społeczeństwie. Raport pokazuje także, jak ludzie odkrywają i wykorzystują nowe możliwości w prowadzeniu biznesu (związane głównie
z mediami społecznościowymi), dostosowując się do dynamicznych i niepewnych realiów rynku.