Jak powinien funkcjonować dobry system kaucyjny?

Obserwacja sprawnie funkcjonujących systemów kaucyjnych w krajach skandynawskich oraz innych krajach Europy Zachodniej pozwala nam wyciągnąć z nich najlepsze doświadczenia – elementy przesądzające, że systemy te są w pełni skuteczne. Przede wszystkim kluczowe jest funkcjonowanie jednego, scentralizowanego systemu kaucyjnego. Konsumenci nie mogą czuć się zdezorientowani i zastanawiać się, do którego systemu oddać poszczególne opakowania. Po drugie powinien być to system zarządzany przez producentów. To oni są odpowiedzialni finansowo za wprowadzane na rynek odpady – powinni więc organizacyjnie i sprawozdawczo odpowiadać za to, w jaki sposób je odzyskują. System kaucyjny powinien obejmować jak najwięcej rodzajów opakowań – butelki z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe oraz butelki szklane. Pełny system kaucyjny pozwoli na o wiele lepsze spełnianie wymogów europejskich i krajowych. Ważne jest również to, aby kaucję – którą konsument płaci za opakowanie – zwolnić z podatku VAT. To spowoduje prostotę systemu i ułatwi rozliczenia pomiędzy operatorem, jednostką handlową a konsumentem,

– Kolejnym ważnym elementem jest to, by system odzyskiwania odpadów działał na zasadzie “not for profit” – nie dla zysku. Ma w nim zachodzić optymalizacja, reinwestowanie zysków i skierowane wszystkich wysiłków na jak najbardziej skuteczne i efektywne funkcjonowanie – powiedziała serwisowi eNewsroom Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Te cechy powinni brać pod uwagę ustawodawcy, konstruując przepisy. Ale przede wszystkim system ten powinien być wygodny dla konsumentów. Konsumenci w Polsce, przez bardzo małą wielkość mieszkań, nie mają miejsca na selektywne składowanie każdego rodzaju odpadów. Dla przeciętnego mieszkańca trudnością jest, aby wyodrębnić kilka śmietników do każdej frakcji odpadów. Dlatego punkty zbiórki opakowań powinny być dostępne na każdym rogu. Tutaj najlepszym rozwiązaniem – które najlepiej sprawdziło się w krajach Europy Zachodniej – jest możliwość oddania pustych opakowań w każdym sklepie i jednostce handlowej. Jest to ważna kwestia, jeśli chodzi o skuteczność funkcjonowania i uzyskiwanie odpowiednich poziomów zwrotu – analizuje Szczepańska.