Jak uniknąć zatorów płatniczych w małej i średniej firmie?

0
Hubert Nawara, Koordynator Procesu w Move On Finance
Hubert Nawara, Koordynator Procesu w Move On Finance

Co druga firma w Polsce skarży się na problemy z płatnościami od kontrahentów. Przypominają o tym boleśnie wyniki badań przeprowadzonych przez BIG InfoMonitor w III kwartale br. Hubert Nawara, Koordynator Procesu w Move On Finance podpowiada, które rozwiązania pozwolą przyspieszyć odzyskanie płatności od dłużników.

Zatory płatnicze są konsekwencją nieterminowego regulowania należności. Aż 50 % polskich przedsiębiorców donosi, że doświadczyła przeterminowania płatności ze strony odbiorców towarów i usług o co najmniej 60 dni. Niestety jest to często spotykane zjawisko, które niesie za sobą większe konsekwencje. Większość firm, które nie otrzymują zapłaty w terminie nie widzi niczego złego w tym, że sami przez to nie opłacają swoich zobowiązań. Problem tkwi w tym, że tworzy to stale poszerzające się błędne koło.

Weryfikacja zatorów płatniczych oraz faktoring

Opóźnieniom w płatnościach i pojawianiu się zatorów płatniczych można zapobiegać. Jednym ze sposobów jest weryfikacja przeszłości płatniczej klienta w KRD, ERIF lub BIG przed podpisaniem umowy.

Często zaległości kontrahenta powodują, że sami tracimy płynność finansową firmy. Psuje to nasze relacje z innym przedsiębiorcami, ponieważ sami nie jesteśmy wstanie opłacić bieżących faktur. Efekt domina może doprowadzić nawet do bankructwa. W takich sytuacjach zawsze można starać się o dodatkowe finansowanie. Na rynku dostępne są obecnie produkty, które umożliwiają spłatę wszystkich zobowiązań w ciągu 48 godzin.
-mówi Hubert Nawara, Koordynator Procesu w Move On Finance.

Coraz bardziej popularny faktoring zabezpiecza przed wariantem nieotrzymania zapłaty od swoich kontrahentów. Przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności.

Obniżka procentowa

Skonto jest kolejnym rozwiązaniem, które może znacznie przyśpieszyć odzyskanie płatności od kontrahenta. Forma ta poniekąd ma działać jako motywator do wcześniejszego uregulowania płatności. Polega na zmniejszeniu sumy zaległości w zamian za wcześniejsze uregulowanie płatności. Sprzedający ustala termin płatności np. na 30 dni, jeżeli kontrahent opłaci należności np. w ciągu 14 dni to kwota należności zmniejszy się o np. 5%. Mniejszy zysk zapewnia płynność finansową i zmniejsza możliwość powstawania zatorów finansowych.

Czytaj również:  Polacy nie uczą swoich dzieci o finansach. Ponad połowa traktuje pieniądze jak temat tabu

Rozwiązanie ma obopólną korzyść, ponieważ sprzedawca otrzymuje zapłatę we wcześniejszym terminie, natomiast sam kontrahent płaci mniej. W sytuacji skonta, trzeba pamiętać o konieczności wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z przepisami Ustawy podatku od towarów i usług firma, która udziela skonta, wszystkie informacje o wartościach upustów i multiplikacji cen winna umieścić na fakturze.

Kiedy zaległe płatności nie pojawiają się na naszym koncie nie można stać z założonymi rękami. Trzeba działać i szukać sposobów na uniknięcie długów. Takie możliwości na pewno daje skonto, faktoring oraz wcześniejsza weryfikacja przeszłości płatniczej klienta. Pomogą one przede wszystkim uniknąć trudności wynikających z przeterminowanych płatności od kontrahentów, takich jak terminowe regulowanie własnych płatności, osiąganie wyższych zysków, inwestowanie i rozwój firmy. Warto także skontaktować się z firmami, które mają doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych sytuacji. Niektóre z nich są w stanie zaoferować dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorstwa, poza spłatą zaległości.