Jak wprowadzić cyfryzację do prawa pracy?

Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)

Transformacja pracy, zmiany na rynku wynikające z procesów globalizacji, rosnącej konkurencji, a także ostatnimi czasy pandemia koronawirusa zwiększyły zainteresowanie cyfryzacją. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) postuluje, aby w tym zakresie dokonać stosownych zmian w obszarze prawa pracy. Nowoczesne technologie muszą wpłynąć na unowocześnienie sposobu prowadzenia dokumentacji, zawierania umów, składania oświadczeń woli. Stąd postulat, żeby wszelkie dokumenty związane z prawem pracy, w tym również zawieranie umów o pracę, mogły być ważne z wykorzystaniem podpisu hybrydowego – tak, aby uprościć kwestie związane z relacjami pracowniczymi, z zatrudnianiem pracowników i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

– Uważamy, że prawo pracy powinno podążać za zmianami, które już się dokonują w obrocie konsumenckim i gospodarczym – gdzie coraz więcej umów jest zawieranych na odległość. Stosują to banki, firmy pożyczkowe, ubezpieczeniowe i uważamy, że prawo pracy także powinno je wprowadzić – powiedziała serwisowi eNewsroom Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Dzięki temu pracownicy w wygodniejszy sposób, ale zarazem bezpieczny, będą mogli na odległość zawierać różnego rodzaju umowy, podpisywać dokumenty – oczywiście ze wszelkimi wymogami bezpieczeństwa. Na przykład przy wykorzystaniu adresów mailowych, kodów cyfrowego potwierdzania loginów smsem. Dokumentacja będzie wówczas w sposób maksymalny uproszczona, prowadzona zgodnie z wymogami postępującej cyfryzacji. Zresztą wynika to też z postulatów i wytycznych Unii Europejskiej – zaznacza Spytek-Bandurska.