Jarosław Grzywiński czasowo zastąpi Małgorzatę Zaleską na fotelu Prezesa GPW

0

Rada Nadzorcza GPW na posiedzeniu w dniu 15 marca 2017 r. podjęła uchwałę, na mocy której Jarosław Grzywiński, Członek Rady Nadzorczej Giełdy, został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu GPW, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące począwszy od 15 marca 2017 r.

Jarosław Grzywiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bayreuth (studia porównawcze LL.M, Niemcy), a także Oxford University (pobyt studyjny). Jarosław Grzywiński specjalizuje się od wielu lat w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa papierów wartościowych, a także prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości i projektów infrastrukturalnych. Jest egzaminatorem z prawa gospodarczego na końcowym egzaminie radcowskim oraz egzaminatorem z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jarosław Grzywiński uzyskiwał prestiżowe rekomendacje rankingów międzynarodowych w zakresie prawa projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych jako rekomendowany prawnik w Polsce. Jarosław Grzywiński uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z rozwojem prawa spółek handlowych w Polsce.

Czytaj również:  Ewa Dąbrowska Dyrektorem Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden