Jastrzębie sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Fed-u osłabia złotego

forex giełda

Aukcja zamiany pokazała niski popyt na długoterminowe obligacje skarbowe. Jastrzębie sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Fed-u osłabia złotego.

Rynek walutowy i stopy procentowej

Na rynku stopy procentowej najciekawszym wydarzeniem w czwartek była aukcja zamiany. Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje za 4,76 mld PLN (PKO: 5 mld PLN). Prawie połowę emisji stanowiły papiery ze środka i dłuższego końca krzywej. Struktura sprzedaży była zgodna z prognozą. Zauważyć można było jedynie wyższy popyt na papiery 5-letnie (+0,8 mld PLN), a niższy na 10-letnie (-1,2 mld PLN). Niższy popyt na długoterminowe obligacje przełożył się też na nieco niższe wyceny. Rentowności OK0720 wyniosły 1,578%-1,594% (PKO: 1,60%), PS0123 2,333%-2,335% (PKO: 2,35%), natomiast WS0428 3,154%-3,156% (PKO: 3,13%). Ceny WZ0524 ustalono na 99,28-99,29 PLN (PKO: 99,30 PLN), a WZ0528 na 96,85-96,86 PLN (PKO: 97,00 PLN). Aukcja miała neutralny wpływ na rynek. Mniejsza od oczekiwań sprzedaż papierów o dłuższych terminach wykupu sugeruje mniej negatywne przełożenie wyższej podaży na dłuższy koniec krzywej.

Podczas piątkowej sesji przy braku istotniejszych krajowych danych makroekonomicznych, rynek długu pozostawać będzie pod wpływem czynników globalnych. Najciekawszym wydarzeniem będzie sympozjum w Jackson Hole, gdzie występować będą przedstawiciele banków centralnych. Biorąc pod uwagę dane makroekonomiczne, czy chociażby środowe minutes Fed, spodziewać się można potwierdzenia globalnej tendencji w kierunku normalizacji polityki pieniężnej. Takie sygnały wraz z wzrostem popytu na aktywa ryzykowne będą sprzyjać wzrostowi rentowności na świecie, w tym także w Polsce.

Czwartek na rynku walutowym minął pod znakiem stabilnych notowań kursu EUR/USD blisko poziomu 1,16 oraz wzrostu kursu EUR/PLN z okolic 4,2750 w okolice 4,29.

Głównymi czynnikami wokół których ogniskowało się zainteresowanie rynków w oczekiwaniu na piątkowe sympozjum w Jackson Hole, były sprawozdania z ostatnich posiedzeń banków centralnych: Fed-u i EBC. Z opublikowanych w środę wieczorem  minutes FOMC wynikało, że panuje szeroki konsensus co do konieczności podniesienia stóp procentowych w USA aż do osiągnięcia neutralnego poziomu i zakończenia w ten sposób etapu akomodacyjnej polityki pieniężnej. Jest to możliwe jednak dopiero w okolicach połowy 2019 roku i do tego czasu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kolejne kwartały jest kontynuacja stopniowych podwyżek stóp. Po osiągnięciu tego poziomu większość głosujących członków Fed-u opowiada się za kontynuacją podnoszenia stóp również poza 2019 rok po być może jedynie tymczasowej przerwie. Jastrzębie sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Fed-u ustabilizowało wartość kurs EUR/USD nieco poniżej 1,16 oraz osłabiło kurs złotego wobec euro o przeszło 1 grosz. Z kolei sprawozdanie z ostatniego posiedzenia EBC nie przyniosło większych zmian w komunikacji, podtrzymując dotychczasową gołębią politykę pieniężną oraz podkreślając ryzyka potencjalnego pogorszenia nastrojów inwestycyjnych z tytułu możliwej eskalacji sporów handlowych.

Wykres dnia: Wartość emisji obligacji skarbowych na ostatnich aukcjach zamiany (mld PLN).

Wartość emisji obligacji skarbowych na ostatnich aukcjach zamiany
Źródło: Ministerstwo Finansów

Autorzy / Źródło: Mirosław Budzicki, Jarosław Kosaty / PKO Bank Polski