Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z nowym inwestorem

0

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., poinformowała o wejściu do jej akcjonariatu nowego inwestora – Pana Adama Łanoszki. Spółka konsekwentnie realizuje przyjęty plan rozwoju całej Grupy Kapitałowej.

Emitent poinformował o przekroczeniu progu 10% głosów na jego WZA przez Pana Adama Łanoszkę. Po dokonanych transakcjach posiada on obecnie 887.630 szt. akcji Spółki, stanowiących 17,96% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 12,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Zarząd Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. liczy, że oprócz zaangażowania kapitałowego będzie mógł również współpracować z nowym Akcjonariuszem na poziomie operacyjnym, wykorzystując jego doświadczenie rynkowe, co pozwoli na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Spółki.

„Zarząd jest zadowolony ze współpracy z Panem Adamem Łanoszką, akcjonariuszem posiadającym doświadczenie w branży windykacyjnej w tym w sektorze B2B i jednocześnie dużą znajomość rynku finansowego, która jest dla nas ogromną wartością. Nasza Spółka oprócz działalności windykacyjnej i prawnej zamierza rozwijać w coraz większym zakresie usługi finansowania wierzytelności, czyli mikrofaktoringu wykupu wybranych wierzytelności B2B, zaliczkowej windykacji itp. Rozwój tych usług zapewni dywersyfikację przychodów Spółki i ich dalszy wzrost. Liczymy, że nawiązana współpraca zapewni Spółce dostęp do finansowania, co przełoży się z kolei na wzrost jej wartości, co jest celem wszystkich inwestorów.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

„Swoją decyzję o inwestycji w Kancelaria Prawna–Inkaso WEC S.A. podjąłem po szczegółowej analizie fundamentalnej Spółki, jak i branży, w której ona funkcjonuje. Doceniając kompetencje i fachowość Zarządu przy sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej zjawisk gospodarczych występujących w kraju, perspektywa rozwoju dla Spółki daje uzasadnione podstawy do optymizmu (przy modelu inwestycji długoterminowej). Będę wspomagał i wspierał Spółkę w segmencie finansowym, który zapewni swoisty bufor bezpieczeństwa do rozwijania nowych usług, niezbędnych dla jej dalszego dynamicznego rozwoju. Jako akcjonariusz mniejszościowy w pełni akceptuję strategię i politykę dywidendową przyjętą przez Spółkę, która czyni ją jeszcze bardziej transparentną i wiarygodną w oczach inwestorów lokujących środki na rynku NewConnect. Uważam, że obecna wycena Spółki przy rozwijaniu przyjętego modelu biznesowego daje akcjonariuszom dużą przestrzeń do osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.” – ocenia Adam Łanoszka.

Czytaj również:  ABS Investment S.A. koncentruje się na rozwoju spółek portfelowych

Spółka zanotowała w 4 kw. 2016 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 119 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 1.505 tys. zł. Z kolei w całym 2016 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. sięgnął ponad 541 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 5.637 tys. zł. Emitent poprawia swoje wyniki finansowe dzięki skutecznej realizacji strategii rozwoju oraz konsekwentnemu zwiększaniu sprzedaży usług mikrofaktoringu, a także realizowaniu zakupów wybranych wierzytelności z sektora B2B. W listopadzie 2016 r. Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii A, z której pozyskała środki w wysokości 823 tys. zł. Pozyskane środki są przeznaczane na rozwój nowej usługi – mikroFaktoring WEC.