KNF zrobił porządek ze zdolnością kredytową?

knf komisja nadzoru finansowego

Zapowiadana już od jakiegoś czasu nowelizacja Rekomendacji S miała przede wszystkim umożliwić preferencyjne obliczanie zdolności kredytowej w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Lektura wczorajszych zmian potwierdza jednak, że nadzór finansowy postanowił zrobić generalne porządki w zasadach kredytowania nieruchomości mieszkaniowych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wyjaśniają, co zmieni decyzja KNF-u.

Nadzór finansowy zachęca do stałej stopy …

Po przeanalizowaniu wczorajszych zmian w Rekomendacji S widzimy trzy główne aspekty, które mogą być istotne dla nowych kredytobiorców. Pierwszym z nich jest zmiana zasad wyznaczania bufora na wypadek wzrostu stopy procentowej NBP w przypadku kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem na ponad 5 lat. Taki bufor będzie mógł być mniejszy niż obecne 2,50 punktu procentowego (p.p.) jeśli klient banku wybierze stopę stałą na więcej niż 60 miesięcy. Bufor dodatkowo spadnie w razie krótszego okresu spłaty. Przypomnijmy, że mniejszy poziom bufora oznacza wzrost zdolności kredytowej przy niezmienionych pozostałych parametrach.

Bufor na zmienną stopę bardziej elastyczny

Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe ze zmiennym oprocentowaniem, to nadzór finansowy po lutowych zmianach rekomendował ustalanie bufora na poziomie wyższym niż 2,50 punktu procentowego. Ciekawy wzór ze znowelizowanej Rekomendacji S wskazuje, że banki będą teraz mogły ustalić ten parametr jako 2,50 p.p. Oczywiście, nie wszyscy kredytodawcy muszą przyjmować najmniejszy możliwy bufor. Ewentualny wzrost zdolności kredytowej przy „hipotekach” ze zmiennym oprocentowaniem będzie również zależał od tego, jak wysoki bufor bank przyjmował wcześniej. Nie zapominajmy również, że wedle nowych zasad, bufor dla zmiennego oprocentowania w razie niskich stóp procentowych NBP albo podwyżek kosztu pieniądza wzrośnie do 4,00 p.p. albo nawet 6,50 p.p.

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% bufor będzie mały?

W przypadku kluczowych dla wielu osób „Bezpiecznych Kredytów 2%”, nadzór finansowy pozostawił bankom ostateczną decyzję co do zasad wyliczania zdolności kredytowej. Będzie ona mogła zatem uwzględniać niską ratę z odliczoną dopłatą. Co ciekawe, KNF wyjaśnił, że w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, banki będą mogły stosować niewiele większe bufory niż przy kredytach ze stałym oprocentowaniem na 10 lat. Możliwy bufor na poziomie mniejszym nawet od 2,00 p.p. będzie oznaczał podwyższenie zdolności kredytowej. Ostateczna decyzja oczywiście należy jednak do banków.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl