Rynek reklamy w Polsce – statystyki maj 2023 r.

cel marketing decyzje

We wszystkich analizowanych mediach – internecie, telewizji i radiu – najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, wynika z danych gemiusAdReal za maj 2023.

Prezentowane dane pochodzą z gemiusAdReal – cross-mediowego badania rynku reklamowego. Analizie poddano kreacje reklamowe emitowane w maju 2023 w internecie, telewizji oraz radiu.

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

W maju 2023 odnotowaliśmy 73,2 mld emisji kreacji reklamowych display i wideo, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2 576 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 86,53% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 9,75 sekundy (10 sekundy dla kreacji typu display i 7,8 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w maju (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 49,66%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 60,3% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,39%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (29,7 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w maju wyniósł 40,6%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 10,21 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji –  52,31%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (5,6 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,1%) oraz Clothing and accessories (5 mld kontaktów reklamowych i SoV – 7,6%).

Top reklamodawcy online

Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w maju 2023 była marka Allegro.pl, która wygenerowała 2,8 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 83,8% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2 mld kontaktów i 78,9% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Ceneo.pl (1,9 mld kontaktów i zasięg na poziomie 76,2%).

Ranking TOP 10 marek zamyka Ford, który odnotował 0,66 mld kontaktów reklamowych.Top reklamodawcy online

Wydatki na reklamę online

Analiza wydatków reklamowych na kampanie display online potwierdza aktywność marki Allegro.pl, która znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia – jej udział w wydatkach wśród wszystkich marek wyniósł 4,5%. Na drugim miejscu uplasowało się Media Expert z 3% udziału, natomiast podium zamyka Ceneo.pl (2,85% udziału).

Wydatki na reklamę online

Należy pamiętać, że dane na temat wydatków w internecie stanowią wartości estymowane na podstawie cenników wydawców, gdzie wszystkie aktywności liczone były po stawce CPM (Cost per mile). Wyliczane są dla aktywności display, na platformach PC i Mobile, z wykluczeniem wideo i mediów społecznościowych/wyszukiwarek.

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

W maju w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała ona ponad 11,4  mld kontaktów reklamowych, docierając do 94,48% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w maju wyniósł dla tej branży 17,98%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,18 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (11,3 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 17,78% oraz 94,42% zasięgu), podium zamyka natomiast branża Food (8,85 mld kontaktów reklamowych, SoV – 13,94% i zasięg – 94%).RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w maju – podobnie jak w marcu oraz kwietniu – była marka Lidl. Wygenerowała ona 1,21 mld kontaktów reklamowych, docierając do 86,4% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Orange (1,2 mld kontaktów reklamowych i 87,38% zasięgu), natomiast na trzecim – Rossmann (1,09 mln kontaktów i 85,95% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu znalazł się Allegro.pl z 572,5 mln kontaktów reklamowych i 83,7% zasięgu w populacji 7-75.Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Orange – jej udział w wydatkach wyniósł 2,17% – a na drugim Rossmann, z udziałem na poziomie 2,01%. Trzecie miejsce należało do Kinder z udziałem 1,91%.

Wydatki na reklamę TV

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w maju była branża „Trade” (6,7 mld kontaktów reklamowych). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (2,6 mld kontaktów) oraz „Automotive” (1,25 mld kontaktów).RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w maju była marka Media Expert – wygenerowała ona 1,76 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,16% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Euro RTV AGD (617 mld kontaktów reklamowych, 75,45% zasięgu), na trzecim – Allegro.pl (333,18 mln kontaktów, 72,75% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamykają Carrefour (173,17 mln kontaktów i 65,05% zasięgu) oraz PKP Intercity (182,6 mln kontaktów, 60,87% zasięgu).Wydatki na reklamę radiową

Wydatki na reklamę radiową

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w maju marka Media Expert (12,42%). Kolejne miejsca należą do Euro RTV AGD (3,76%) oraz MediaMarkt (2,23%).

Wydatki na reklamę radiową