Komentarz Głównego Ekonomisty BCC do decyzji RPP ws. stóp procentowych

Stopy procentowe zostaną obniżone najwcześniej na początku przyszłego roku. Komentarz głównego ekonomisty BCC – prof. Stanisława Gomułki do decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club
prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dwudniowe posiedzenie, na którym zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Większość ekonomistów jest zgodnych, że to jeszcze nie czas na obniżenie stóp. Decyzję RPP komentuje główny ekonomista Business Centre Club, minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – prof. Stanisław Gomułka.

Tak jak prognozowało większość analityków, Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Podobnie jak w miesiącu ubiegłym referencyjna stopa procentowa wynosić będzie nadal 6,75% proc.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego majowy poziom inflacji wynosi 13 proc. Jest to najniższy wskaźnik od roku, wciąż jednak dalece odbiegający od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

Rada Polityki Pieniężnej jest podzielona co do terminu obniżki i wielkości stóp procentowych. Mniejszość RPP proponuje nawet podniesienie stóp procentowych         z uwagi na nadal wyższy od stóp poziom inflacji. W najbliższych miesiącach nic się najprawdopodobniej nie zmieni i inflacja pozostanie na poziomie wyższym niż obecne stopy procentowe – podkreśla prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club.

Według prof. Stanisława Gomułki, ministra finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club spadków stóp procentowych można oczekiwać dopiero w pierwszej połowie 2024 roku.

Są podstawy, by sądzić, że inflacja na początku przyszłego roku zbliży się do poziomu aktualnych stóp procentowych. W związku z tym przypuszczam, że RPP o ile oczywiście będzie miała na uwadze osiągnięcie celu inflacyjnego, podejmie decyzję o pierwszej obniżce stóp procentowych najwcześniej za kilka miesięcy – w pierwszej połowie kolejnego roku. – mówi ekspert BCC.